Hải quan Quảng Ninh:

Vào "chặng nước rút"...

An Trung

​Phấn đấu thu NSNN đạt và vượt 11.500 tỷ đồng, hoàn thành thắng lợi toàn bộ các nhóm mục tiêu đề ra... là các nội dung đang được Cục Hải quan Quảng Ninh quyết liệt thực hiện trong "chặng nước rút" những tháng cuối năm 2020.

Hải quan Quang Ninh ra sức thi đua thực hiện "mục tiêu kép", vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020.
Hải quan Quang Ninh ra sức thi đua thực hiện "mục tiêu kép", vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được gia và kế hoạch đặt ra trong năm 2020 cũng là thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang được Cục Hải quan Quảng Ninh ra sức thi đua thực hiện. Trong đó, những tháng cuối năm được xác định là "chặng nước rút" quyết định sự thành công của Cục. Để đảm bảo về đích đúng hẹn, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và phát động phong trào thi đua sôi nổi trong phạm vi toàn Cục.

Theo đó, các nội dung thi đua,giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm 2020, Hải quan Quảng Ninh quyết liệt triển khai nhiều  nội dung quan trọng. Cụ thể:

Thứ  nhất, tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép", vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị năm 2020.

Cục Hải quan Quảng Ninh thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2020 và cả năm 2020, trọng tâm là 14 nhóm nhiệm vụ chính, 40 giải pháp tại Kế hoạch về triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2020.

Cục quyết tâm hoàn thành 52 nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 theo Kế hoạch, phấn đấu đạt toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm xong trước ngày 15/11/2020. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục và các chỉ đạo của Tỉnh trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Thứ hai, triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để giảm thiểu thiệt hại ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Toàn bộ Cục Hải quan Quảng Ninh thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại vào các hoạt động nghiệp vụ, phấn đấu tiếp tục giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng so với năm 2019, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) và giữ vị trí trong nhóm đầu về chỉ số DDCI, góp phần nâng cao các chỉ số cạnh tranh của Tỉnh.

 Thứ ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, triển khai các hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững".

Cùng với đó, quyết liệt đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, xây dựng văn hóa, văn minh công sở, hướng tới sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước, giữ vững an toàn chính trị, đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.

Thứ tư, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hải quan về phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, về đích sớm các chỉ tiêu kiểm soát và đảm bảo kiểm soát được địa bàn, kiềm chế được đối tượng, không phát sinh điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong những tháng cuối năm, toàn Cục tích cực triển khai hiệu quả Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu; không tiêu thụ, sử dụng hàng nhập lậu và hàng giả; tích cực tham gia tố giác tội phạm. Phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh, tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ năm, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng thông tin thu thập đối với doanh nghiệp, mặt hàng trọng điểm, phấn đấu tiếp tục giảm tỷ lệ tờ khai luồng đỏ; Nâng cao hiệu quả, tỷ lệ phát hiện vi phạm qua công tác kiểm tra sau thông quan đảm bảo "kiểm đúng, kiểm trúng", đạt và vượt các chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao về số cuộc kiểm tra, số thuế ấn định phải thu và thu nộp ngân sách nhà nước.

Thứ sáu, triển khai hiệu quả công tác trực ban giám sát trực tuyến, ứng dụng các phần mềm trong hoạt động quản lý hoạt động nội ngành. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quyết liệt triển khai các biện pháp tiết kiệm chi từ ngân sách nhà nước và đạt tỷ lệ giải ngân đúng tiến độ.

Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Tổng cục Hải quan thực hiện công tác giám sát của chủ đầu tư, đối với công tác thi công xây dựng công trình trụ sở Cục; Triển khai công tác xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô và triển khai thi công sửa chữa các hạng mục, công trình nhỏ lẻ.

Thứ bảy, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng các các điển hình tiên tiến và tuyên dương khen thưởng kịp thời. Vận động đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chính trị sôi nổi chào mừng các ngày kỷ niệm trong Quý IV và cả năm 2020 (kỷ niệm 57 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/1963 - 30/10/2020, 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12/1944- 22/12/2020)  hướng về chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cục Hải quan Quảng Ninh kêu gọi các tổ chức đoàn thể phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền, vận động công chức, đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, cổ vũ nhân rộng tư duy đổi mới, những cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.