6 tháng đầu năm, Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 70,72% chỉ tiêu dự toán

PV.

Thông tin từ Cục Hải quan Quảng Ninh, ​tính đến ngày 30/6/2020, số thu ngân sách Cụ đạt 6.718,68 tỷ đồng, bằng 70,72% dự toán của Bộ Tài chính, đạt 63,99% chỉ tiêu giao phấn đấu của Tổng cục Hải quan.

Công chức Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa
Công chức Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Quảng Ninh giao trong năm 2020, 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp.

Theo đó, công tác nuôi dưỡng và cải thiện nguồn thu như tổ chức các Hội nghị Doanh nghiệp cấp Cục, tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp, đối thoại với các doanh nghiệp khu vực đường bộ, cảng biển nhằm thu hút các doanh nghiệp mới đưa hàng hóa về làm thủ tục, góp phần tăng thu NSNN từ nhóm hàng hóa ngoài xăng dầu... đã được Cục Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan  Quảng Ninh cũng luôn tích cực và chủ động trong việc tiếp cận, hỗ trợ, đồng hành và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Kết quả, tính đến ngày 30/6/2020, đã có 239 doanh nghiệp mới về làm thủ tục, đóng góp số thu 270,46 tỷ đồng; Tổng số thu NSNN toàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đạt 6.718,68 tỷ đồng, đạt 70,72% dự toán của Bộ Tài chính, đạt 63,99% chỉ tiêu giao phấn đấu của Tổng cục Hải quan.

Trong đó, bao gồm số thực thu là 6.159,63 tỷ đồng, số chuyển từ năm 2019 sang là 559,05 tỷ đồng. Thu từ xăng dầu nhập khẩu đạt 1.900,24 tỷ đồng, chiếm 28,28% tổng thu toàn Cục; thu từ khu vực cảng biển (ngoài xăng dầu) đạt 4.180,66 tỷ đồng, chiếm 62,22% tổng thu toàn Cục; thu từ khu vực biên giới đường bộ đạt 633,24 tỷ đồng, chiếm 9,43% tổng thu toàn Cục; thu từ lĩnh vực Kiểm soát chống buôn lậu và Kiểm tra sau thông quan đạt 4,52 tỷ đồng, chiếm 0,07% tổng thu toàn Cục.

 So với chỉ tiêu giao cho các Chi cục, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai thu đạt 56,31%;  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả thu đạt 62,36%; Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thu đạt 92,78%; Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thu đạt 85,8%; Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh thu đạt 9,58% và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia thu đạt 0,7%.

Tổng thu toàn Cục (số thực thu) đạt 55,99% kịch bản điều hành thu cả năm 2020, đứng thứ 7 so với các Cục Hải quan tỉnh/thành phố trên Toàn quốc (sau Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương).