VCB đặt kế hoạch 5.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2013

PV.

Theo thông tin từ Vietcombank (mã VCB), năm 2013, Ngân hàng đặt mục tiêu tăng 9% quy mô tổng tài sản, 12% dư nợ cho vay khách hàng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ, lợi nhuận trước thuế 5.800 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 12% mệnh giá.

Năm 2012, Vietcombank đạt 5.764 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 88% kế hoạch năm, tổng tài sản thời điểm cuối năm đạt 414.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 41.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 2,4%.

Đặc biệt, Vietcombank có doanh số thanh toán xuất nhập khẩu đạt 38,8 tỷ USD, chiếm tới 17% thị phần cả nước. Trong năm 2013, Vietcombank đạt mục tiêu mở thêm 40 phòng giao dịch và chi nhánh, tăng thêm xấp xỉ 1.400 nhân viên, thành lập 2 công ty con là Công ty quản lý và khai thác tài sản và Công ty Tín dụng tiêu dùng.