VCBS thay Tổng giám đốc

Theo ĐTCK

Ông Vũ Quang Đông được Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền giám đốc VCBS kể từ ngày 9/11/2012, thay cho ông Ngô Quang Trung.

Vào ngày 8/11, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Vietcombank (VCB) đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đối với ông Ngô Quang Trung theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Quang Đông, Phó giám đốc VCBS, giữ chức vụ này thay ông Ngô Quang Trung.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 9/11/2012.

Cùng ngày 8/11, Hội đồng thành viên VCBS cũng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc VCBS đối với ông Ngô Quang Trung, đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Quang Đông giữ chức vụ Quyền Giám đốc VCBS kể từ ngày 9/11/2012.

Ông Vũ Quang Đông là tiến sỹ kinh tế tài chính trường Đại học Georgetown , Hoa Kỳ. Ông làm việc tại Vietcombank từ năm 2002 và được điều chuyển sang làm Phó giám đốc VCBS bắt đầu từ tháng 4/2012.

Sau khi thay đổi nhân sự, Ban điều hành của VCBS gồm ông Vũ Quang Đông là Quyền Giám đốc; ông Trần Việt Anh, ông Lê Việt Hà và ông Mai Trung Dũng làm Phó Giám đốc.

Theo báo cáo tài chính quý III/2012, doanh thu thuần trong kỳ của VCBS đạt gần 44 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 19,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng. Tính đến hết quý, doanh thu thuần đạt 140 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng, tăng lần lượt 40% và 347% so với cùng kỳ năm 2011. Tại thời điểm này, VCBS còn 113 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, tiền gửi tại ngân hàng còn hơn 510 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền còn 3,2 tỷ đồng.