[Video] Cuộc diễn tập thách thức Trung Quốc của Mỹ - Anh trên Biển Đông


Tàu USS McCampbell và HMS Argyll tham gia nhiều nội dung huấn luyện, đánh dấu lần đầu Mỹ - Anh diễn tập chung trên Biển Đông từ năm 2010.