[Video] Hiệp ước hạt nhân giúp Mỹ, Liên Xô kết thúc Chiến tranh Lạnh

Theo vnexpress.net

Washington và Moskva đã giải trừ hơn 2.600 tên lửa hành trình theo Hiệp ước INF, giúp giảm căng thẳng giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh.