Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

PV.

(Tài chính) Năm 2014 đánh dấu bằng nhiều sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng về năng lượng nguyên tử của Việt Nam. Cùng với đó là sự tích cự hợp tác và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển năng lượng nguyên tử hạt nhân của quốc gia.

Theo đó, Việt Nam đã tham gia các cuộc họp trù bị  và công tác chuẩn bị cho Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Hay, Hà Lan tháng 3 năm 2014. Đã tham gia chuẩn bị  tổ  chức ký kết và chuẩn bị hồ sơ đề nghị Chính phủ phê chuẩn Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự  giữa Việt Nam và Hoa Kỳ  (Hiệp định 123). Đã hỗ  trợ  tích cực cho Đại sứ  Việt Nam tại Công hóa Áo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  Chủ  tịch Hội đồng Thống đốc của IAEA.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào các hoạt động của Đoàn Việt Nam tham dự  Đại hội đồng IAEA lần thứ  58 tại Viên tháng 9 năm 2014. Đã hỗ  trợ  thủ  tục cho các đơn vị  đăng ký xét giải và các đơn vị  trong nước nhận được 3 giải thưởng của IAEA về  đột biến tạo giống lúa.

Đồng thời, Việt Nam cũng đã chuẩn bị và chủ  trì các cuộc họp với Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp (IRRS-2014), Đoàn đánh giá kế  hoạch hỗ  trợ  an ninh hạt nhân tích hợp cho Việt Nam  (INSSP-2014) và tham gia làm việc với Đoàn đánh giá cơ sở  hạ  tầng (INIR-2014). Đã chủ  trì công tác chuẩn bị  báo cáo quốc gia và thay mặt quốc gia tham dự  các cuộc họp về  Công ước an toàn hạt nhân và Công ước chung về an toàn chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Những động thái tích cực này của Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế, thể hiện tinh thần hợp tác trong lĩnh vực phát triển năng lượng nguyên tử vì mục tiêu hòa bình.