Vietcombank - Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016

Lê Hồng Quang

Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa công bố danh sách và tôn vinh “50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”. Lần thứ 6 liên tiếp, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nằm trong danh sách này.

Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) nhận Chứng nhận 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016
Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) nhận Chứng nhận 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016

Tới dự có ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các cơ quan tổ chức xếp hạng cùng 50 Doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Đại diện Vietcombank có bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT tham dự và đón nhận vinh danh của Ban tổ chức.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp, Vietcombank có tên trong Bảng xếp hạng 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Vietcombank là ngân hàng dẫn đầu trong danh sách các ngân hàng có tên trong Bảng xếp hạng này.

Đây là sự kiện đánh dấu 6 năm thực hiện chương trình Top 50 của Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư, khảo sát và xếp hạng các công ty niêm yết thông qua các phương pháp đo lường khoa học theo chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là sự cố vấn của các chuyên gia phân tích tài chính đến từ Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Investment Group (VIG), Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Capital Partners (VCP). Trong đó, nhiều chuyên gia từ Trường Kinh doanh Havard (Mỹ) và những tổ chức kinh doanh quốc tế có uy tín khác.

Hội đồng Khảo sát của dự án Top 50 luôn duy trì 3 tiêu chí để chọn doanh nghiệp vào vòng khảo sát gồm: (1) Đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và có giá trị vốn hóa từ 1.500 tỷ đồng trở lên; (2) Doanh thu 3 năm liên tiếp từ 250 tỷ đồng trở lên; (3) Lợi nhuận sau thuế 3 năm liên tiếp từ 25 tỷ đồng.

Ở vòng xếp hạng, tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư là tiêu chí mới. Kết quả bảng xếp hạng năm nay phụ thuộc vào kết quả hoạt động doanh nghiệp với tỷ trọng 70% chia đều cho 2 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình kép 3 năm và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 3 năm.

Trong khi đó, 30% còn lại sẽ do thị trường quyết định thông qua tiêu chí tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư (stock return to investor).