Vietcombank công bố các quyết định nhân sự tại Trụ sở chính

PV.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố các quyết định của Chủ tich HĐQT và Tổng giám đốc về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Trụ sở chính. Cụ thể:

Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm
Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm

Tại quyết định số 1274/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động bà Vũ Thị Thúy Minh - Trưởng phòng Quản lý các đề án công nghệ Trụ sở chính Vietcombank nhận nhiệm vụ chuyên trách Tổ trưởng Tổ quản lý dự án Core Banking kể từ ngày 01/06/2017.

Tại quyết định số 1276/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành phòng Quản lý các đề án công nghệ Trụ sở chính Vietcombank cho bà Lê Thị Việt Thảo - Phó Trưởng phòng Quản lý các đề án công nghệ Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Tại quyết định số 1283/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Cúc – Kiểm tra viên, Ban kiểm tra nội bộ TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ TSC Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Tại quyết định số 1286/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Trung tâm thanh toán Trụ sở chính Vietcombank cho ông Phan Thanh Hải - Phó Trưởng Trung tâm thanh toán Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Tại quyết định số 1288/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng Thanh – Phó Trưởng Ban thường trực Ban trù bị đầu tư mua sắm và quản lý tài sản Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng kể từ ngày 01/06/2017.

Tại quyết định số 1277/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Hợp - Trưởng phòng triển khai và quản lý phần mềm ứng dụng Trung tâm công nghệ thông tin Vietcombank giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Tại quyết định số 1278/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thúy Nga - Cán bộ phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Tại quyết định số 1279/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Phạm Vân Giang - Cán bộ phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Định chế Tài chính Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Tại quyết định số 1280/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Song Hào - Cán bộ Văn phòng Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Tại quyết định số 1281/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến Hưng - Cán bộ phòng Quan hệ công chúng Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quan hệ công chúng Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Vietcombank công bố các quyết định nhân sự tại Trụ sở chính - Ảnh 1

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Tiến Hưng - tân Phó Trưởng phòng Quan hệ công chúng Trụ sở chính Vietcombank

Tại quyết định số 1287/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Trương Thúy Hà - Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hải Phòng giữ chức vụ Phó Trưởng Trung tâm thanh toán Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng cho biết: Việc điều động, luân chuyển cán bộ thay thế là việc làm thường xuyên đối với Trụ sở chính và các chi nhánh để đáp ứng yêu cầu về nhân sự phù hợp định hướng phát triển và mục tiêu của Vietcombank.

Tổng giám đốc Vietcombank yêu cầu lãnh đạo các Trung tâm/Phòng/Ban có cán bộ được tăng cường, bổ nhiệm cần sớm phân công công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, ủng hộ, tạo điều kiện để các đồng chí mới được bổ nhiệm sớm hòa nhập, cùng với tập thể lãnh đạo Trung tâm/Phòng/Ban hoàn thành nhiệm vụ Ban lãnh đạo giao.

Đối với các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cần sớm nắm bắt các công việc, cùng tập thể Trung tâm/Phòng/Ban xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo và sự kỳ vọng của các cán bộ, nhân viên tại đơn vị.