Vietcombank hợp tác cùng Công ty chứng khoán Maritime Bank

PV.

(Tài chính) Từ ngày 15/10/2014, nhà đầu tư có thể thực hiện nộp tiền giao dịch chứng khoán cho Công ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank (MSBS) tại quầy giao dịch của Vietcombank hoặc kênh Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking. Đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa Vietcombank với MSBS nhằm mang đến sự tiện ích cho nhà đầu tư.

Khách hàng thanh toán tại quầy giao dịch của Vietcombank.
Khách hàng thanh toán tại quầy giao dịch của Vietcombank.
Theo đó, khách hàng giao dịch qua tài khoản chuyên thu số 0301000328888 mở tại Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm và tài khoản chuyên thu số 0071000870455 mở tại Vietcombank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Khách hàng thanh toán trên kênh VCB-iB@nking thông qua website của Vietcombank: www.vietcombank.com.vn. Khi sử dụng kênh VCB-iB@nking, nhà đầu tư được thanh toán tối đa 500 triệu (năm trăm triệu) đồng/ngày/khách hàng, không giới hạn số lần thanh toán trong ngày và số tiền thanh toán tối đa/lần nhưng không vượt quá 500 triệu đồng với mức phí 4.400 đồng cho một lần giao dịch thành công (đã bao gồm VAT).

Khách hàng thực hiện thanh toán tại quầy cần ghi đầy đủ thông tin theo thứ tự tại mục Nội dung thanh toán trên Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi (áp dụng cho tất cả các đối tác sử dụng Dịch vụ tài chính của Vietcombank trên kênh Quầy) như sau: Tên khách hàng/Mã khách hàng/ Số điện thoại liên hệ (Ví dụ: Nguyen Van A/091C234567/0985111333) và khách hàng trả phí theo biểu phí hiện hành của Vietcombank.

Trước đó, Vietcombank đã triển khai dịch vụ này với 8 công ty chứng khoán: Công ty TNHH chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), Công ty CPCK Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco), Công ty CPCK Tân Việt (TVSI), Công ty CPCK TP. Hồ Chí Minh, Công ty CPCK Sài Gòn (SSI), Công ty CPCK VNDirect, Công ty CPCK Bản Việt (VCSC), Công ty CPCK FPT (FPTS) và 8 công ty tài chính bảo hiểm: Công ty TNHH MTV Tài chính Prudential, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Công ty TNHH bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (tên trước đây Korea Life Việt Nam), Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Liberty, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam.