Vietcombank tập huấn công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

PV.

Ngân hàng TMCP Ngoại thươnhg Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Chương trình tập huấn phổ biến chính sách phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và cấm vận

Ông Hà Đức Quân – Trưởng Phòng Phòng chống rửa tiền giới thiệu về Định hướng phát triển khung tuân thủ của Vietcombank tới năm 2025
Ông Hà Đức Quân – Trưởng Phòng Phòng chống rửa tiền giới thiệu về Định hướng phát triển khung tuân thủ của Vietcombank tới năm 2025

Trong những năm gần đây, công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tuân thủ cấm vận trở thành chủ đề “nóng”, được sự quan tâm của nhiều ngân hàng tại Việt Nam và thế giới.

Để đảm bảo việc tuân thủ của toàn hệ thống, đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Vietcombank đã cập nhật Chính sách phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chính sách cấm vận.

Theo đó, ngày 18-19/7/2020, Phòng Phòng chống rửa tiền đã tổ chức hai khóa tập huấn qua cầu truyền hình cho lãnh đạo các Đơn vị, cán bộ trên toàn hệ thống ở cả ba  tuyến “phòng thủ”, với các nội dung chính như: (i) giới thiệu tổng quan về hoạt động phòng, chống rửa tiền và cấm vận; (ii) các quy định pháp luật hiện hành;  (iii) cập nhật Chính sách, quy định mới của Vietcombank về hoạt động phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố,chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chính sách tuân thủ Cấm vận.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của hơn 3.000 cán bộ, lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; đại diện Ban giám đốc Chi nhánh, các đầu mối về phòng, chống rửa tiền tại các Đơn vị và các cán bộ thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền, tài sản của Khách hàng trên toàn hệ thống Vietcombank.

Tại buổi tập huấn, ngoài các nội dung chính nêu trên, Phòng Phòng chống rửa tiền đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề nổi bật, các trường hợp cần chú ý trong công tác phòng, chống rửa tiền và tuân thủ cấm vận.

Các học viên đã được cập nhật các thông tin mới nhất trong công tác phòng, chống rửa tiền và chính sách cấm vận của thế giới, Việt Nam và Vietcombank; hiểu rõ được vai trò, quyền lợi và trách nhiệm cũng như tính cấp thiết trong công tác tuân thủ. Ngoài ra, Phòng Phòng chống rửa tiền đã tiếp thu các ý kiến phản hồi của các đơn vị về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để nghiên cứu đưa ra hướng xử lý.

 Trong năm 2020, bên cạnh các khóa tập huấn, đào tạo do Phòng Phòng chống rửa tiền phối hợp với Trường Đào tạo tổ chức, các đơn vị sẽ tiến hành việc tự đào tạo nhằm phổ biến tới từng cán bộ các quy định, chính sách để có thể triển khai hiệu quả vào công việc hàng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận của Vietcombank.