Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

PV.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank vừa được chuẩn y vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (thứ 4 từ trái sang) trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015–2020 cho đ/c Nghiêm Xuân Thành
Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (thứ 4 từ trái sang) trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015–2020 cho đ/c Nghiêm Xuân Thành

Ngày 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTWW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 (mở rộng). Tham dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Khách mời có đại diện Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương theo dõi Đảng bộ Khối. Các đại biểu dự có: các Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV (HĐQT), Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối.  

Về phía Vietcombank có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư, Thành viên HĐQT.

Tại Hôi nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nghiêm Xuân Thành- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank và đồng chí Bùi Hồng Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đổng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao Quyết định cho đồng chí Nghiêm Xuân Thành và đồng chí Bùi Hồng Minh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định 2 đồng chí: Hoàng Thanh Liêm – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW và Bùi Thanh Bình – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 – 2020.