Vietcombank thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng và ngân sách nhà nước


Trong năm 2021, Vietcombank đã chia sẻ 7.100 tỷ đồng với người dân, doanh nghiệp và đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 11.000 tỷ đồng

Đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và khách hàng trong giao dịch luôn là đảm bảo hàng đầu tại Vietcombank
Đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và khách hàng trong giao dịch luôn là đảm bảo hàng đầu tại Vietcombank

Trong năm 2021, Vietcombank đã có tiếp 4 đợt giảm lãi suất để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đặc biệt là tại địa bàn  19 tỉnh, thành phố phía Nam áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Tổng số tiền lãi Vietcombank hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc cả năm 2021 lên tới trên 7.100 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay Vietcombank dành để chia sẻ với khách hàng, số tiền này gần gấp đôi số tiền mà Vietcombank đã thực hiện trong năm 2020 qua 5 đợt miễn, giảm lãi suất trước đó. Tổng số tiền lãi lũy kế hỗ trợ khách hàng năm 2020-2021 qua 9 đợt hỗ trợ là 10.800 tỷ đồng.

Song song với đó, Vietcombank đã tiên phong trong việc thực hiện cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; triển khai nhiều chương trình cho vay lãi suất thấp đối với các khoản vay mới.

Đặc biệt, trong những ngày cuối cùng của năm 2021, Vietcombank tiếp tục đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ khách hàng một cách thiết thực thông qua việc miễn toàn bộ phí chuyển tiền và phí duy trì dịch vụ trên ngân hàng số VCB Digibank từ ngày 1/1/2022, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ ngân hàng số..

Nhờ việc quản trị tốt chất lượng tín dụng với tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp (0,63%- mức thấp nhất trong số những ngân hàng quy mô lớn) nên hiệu quả kinh doanh được đảm bảo kèm theo mức chia cổ tức bằng tiền mặt lớn nhất trong số các ngân hàng thương mại nhà nước (l2%), Vietcombank đã trở thành ngân hàng và đồng thời cũng là doanh nghiệp niêm yết nộp ngân sách lớn nhất với tổng số nộp thuế, phí và cổ tức cho Nhà nước năm 2021 lên tới gần 11 ngàn tỉ đồng.

Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong các doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho Ngân sách Nhà nước trong nhiều năm liên tục.