Vietcombank triển khai chương trình cho vay theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ

Minh Yến

Vietcombank vừa ra thông báo triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại hệ thống Vietcombank.

 Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 và Công văn hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước về triển khai chương trình của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Vietcombank thông báo triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại hệ thống Vietcombank. Cụ thể như sau:

Quy mô giải ngân của Chương trình 30.000 tỷ VND. Đối tượng vay vốn là khách hàng là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định.

Thời hạn giải ngân đến khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ VND nhưng không quá ngày 31/12/2030; Thời gian ưu đãi lãi suất là 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà.

Lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5 – 2%/năm so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các Ngân hàng thương mại Nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay cụ thể theo thông báo của Vietcombank trong từng thời kỳ.

Điều khoản và điều kiện chi tiết của Chương trình quy định tại Nghị quyết 33/NQ-CP, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Vietcombank.

Là Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam luôn chủ động thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank cam kết triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện.

Chương trình vì mục tiêu tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, từ đó góp phần phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước.