VNSTEEL quyết đẩy lùi khó khăn, thách thức trước “cơn bão thép”

Yến Tâm

Nhận diện được những khó khăn, thách thức phải đối mặt thời gian tới, VNSTEEL đã xây dựng kế hoạch năm 2023 trên tinh thần thận trọng, ưu tiên kiểm soát rủi ro, tiếp tục linh hoạt trong điều hành để hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

VNSTEEL tôi ý chí, luyện thành công
VNSTEEL tôi ý chí, luyện thành công

Tập trung giữ vững thị phần, đảm bảo lợi nhuận hiệu quả

Là ngành công nghiệp nền tảng, vật liệu đầu vào cho các ngành kinh tế quan trọng của đất nước như cơ khi chế tạo, công nghiệp hỗ trợ... ngành Thép có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển công nghiệp sản xuất thép lớn mạnh cũng là tạo nền tảng vững chắc và phát triển thị trường cho các ngành chế biến chế tạo, xây dựng, cơ khí... góp phần tạo nguồn cung ứng ổn định và nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các ngành công nghiệp.

Những khó khăn cho nền kinh tế thế giới năm 2022 đã khiến ngành Thép chịu ảnh hưởng nặng nề và hình thành nên "cơn bão ngành thép" khiến cho hàng loạt các nhà máy phải liên tiếp lên kế hoạch giãn hoặc ngừng sản xuất trong nửa cuối năm.

Đứng trước những khó khăn, thách thức, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) đã xây dựng kế hoạch 2023 trên tinh thần thận trọng, ưu tiên kiểm soát rủi ro, linh hoạt, hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Trước mắt, VNSTEEL chỉ đạo các đơn vị cân đối giữa duy trì sản lượng và mục tiêu lợi nhuận trong từng thời điểm để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Tập trung nguồn lực tái cơ cấu

Trước những dự báo về triển vọng và thách thức trong năm 2023, để nắm bắt cơ hội, hạn chế rủi ro, VNSTEEL và các doanh nghiệp ngành Thép bám sát thị trường, có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện công tác quản trị, thiết lập các chuỗi giá trị để mở rộng không gian xuất khẩu, phân tán rủi ro phòng vệ thương mại ở một số thị trường.

Trong công tác sản xuất kinh doanh, VNSTEEL giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho các đơn vị; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng/quý/năm; Đẩy mạnh công tác phối hợp trong hệ thống nhằm phát huy sức mạnh, từ đó, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, VNSTEEL sẽ tập trung nguồn lực vào các đề án tái cơ cấu giai đoạn đến năm 2025 và tiếp tục tăng cường thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, SCIC, triển khai dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng tại các dự án như VTM, Tisco. Đây được coi là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Do áp lực từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp Trung Quốc trong xuất khẩu thép, VNSTEEL tái cấu trúc để thích nghi với những biến đối trong môi trường kinh doanh, phù hợp với các chính sách kinh tế của Nhà nước. Bên cạnh đó, VNSTEEL thay đổi để phù hợp với quy mô tăng trưởng, điều này đòi hỏi Tổng công ty phải đánh giá lại hoạt động và tiến hành tái cấu trúc kịp thời, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Từ năm 2015, VNSTEEL đã tập trung tái cơ cấu toàn diện hệ thống. Với những nỗ lực đầu tiên từ Công ty mẹ, loại bỏ hệ thống chi nhánh cồng kềnh, góp phần giảm chồng chéo trong kinh doanh, minh bạch hóa chính sách bán hàng, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các giải pháp đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cần tiếp tục được triển khai, mới có thể kỳ vọng đem đến sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.