Vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC

PV.

(Tài chính) Liên quan đến vướng mắc của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế đã có văn bản số 1386/TCT-KK ngày 02/05/2013 trả lời doanh nghiệp này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Ngày 9/4/2013, đại diện các Vụ chức năng của Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và kế toán thuế, Vụ Chính sách, Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra) đã họp trực tuyến với đại diện các đơn vị: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Căn cứ nội dung cuộc họp nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh căn cứ các quy định hiện hành làm việc với Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC (dưới đây viết tắt là Công ty DIC) để xác định rõ trường hợp của Công ty DIC là điều chuyển tài sản cho Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC tại Bình Phước (dưới đây viết tắt là Chi nhánh DIC) hay Công ty DIC góp vốn vào Chi nhánh DIC, làm rõ phần chênh lệch giữa giá trị tài sản Công ty DIC xuất cho Chi nhánh DIC với giá trị Công ty DIC đã đầu tư, mua của Công ty Sơn Hồng và làm rõ dấu hiệu vi phạm sử dụng hóa đơn của hóa đơn GTGT ký hiệu AA/11P số 003226 do Công ty xuất cho Chi nhánh công ty DIC lập ngày 01/2/2012.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện các công việc nêu trên về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và kế toán thuế, số 123 Lò Đúc, TP. Hà Nội) đồng thời gửi Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết trước ngày /5/2013.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước trên cơ sở xác định trường hợp điều chuyển tài sản hay góp vốn (căn cứ kết quả làm việc của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) để giải quyết khấu trừ, hoàn thuế của Chi nhánh công ty DIC theo đúng quy định; thực hiện kiểm tra việc kê khai, nộp thuế của Chi nhánh Công ty DIC từ sau kỳ đề nghị hoàn thuế nêu tại công văn 1782/CT-KKT1 ngày 07/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho đến nay.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc Công ty TNHH sản xuất xi măng Sơn Hồng đến làm việc, thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty để xác định nghĩa vụ thuế của tài sản cố định chuyển nhượng cho Công ty DIC (hóa đơn GTGT Công ty xuất cho Công ty DIC, việc kê khai, nộp thuế đối với hóa đơn nêu trên), tình hình kê khai, nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Sơn Hồng; trường hợp doanh nghiệp không hợp tác Cục Thuế phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ về các hành vi có dấu hiệu trốn lậu thuế của Công ty TNHH sản xuất xi măng Sơn Hồng chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.