Xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính

PV.

Trước các vướng mắc trong quá trình thực hiện việc xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính của một số cục hải quan, doanh nghiệp…, ngày 13/06/2017, tại Công văn số 3848/TCHQ-PC, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến trả lời về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, nguyên tắc, cách thức xác định trị giá tang vật vi phạm được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 155/2016/TT-BTC. Theo đó, đối với tang vật không bị tịch thu thì trị giá tang vật, phương tiện vi phạm là trị giá hải quan, được xác định theo các quy định hiện hành về xác định trị giá hải quan ở thời điểm lập biên bản vi phạm.

Việc xác định trị giá hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Đối với hàng hóa, tang vật vi phạm bị tịch thu thì tùy theo từng loại hàng hóa, tang vật cụ thể, việc xác định trị giá thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, việc xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên. Trường hợp hàng hóa đúng với hợp đồng hoặc hóa đơn thương mại hoặc tờ khai hải quan thì trị giá tang vật được xác định theo giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn thương mại hoặc tờ khai nhập khẩu.

Về hồ sơ khảo sát giá thị trường đối với hàng hóa thông thường, hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện: Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn thi hành không quy định cụ thể về hồ sơ khảo sát giá, thành phần tham gia khảo sát giá... Do đó, tùy từng loại tang vật vi phạm, đơn vị Hải quan tự xác định hồ sơ khảo sát giá, thành phần tham gia khảo sát giá và lưu các tài liệu đó trong hồ sơ xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Về việc xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính theo Hội đồng định giá, Tổng cục Hải quan cho biết, khi thành lập Hội đồng định giá, người có thẩm quyền giải quyết vụ việc ban hành Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản.

Việc định giá tang vật do Hội đồng quyết định tùy theo từng loại tang vật vi phạm cụ thể theo nguyên tắc làm việc quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.