Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa:

Xanh hóa vùng kho, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Quốc Thắng

Xanh hóa vùng kho, bảo quản an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa chú trọng triển khai trong toàn đơn vị. Để làm tốt nhiệm vụ thường xuyên này, năm 2022, Cục đã xây dựng kế hoạch bảo quản gắn với kiểm tra, giám sát chất lượng hàng dự trữ quốc gia để kịp thời xử lý diễn biến chất lượng vật tư, hàng hóa dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong năm 2022, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thực hiện xuất cấp hơn 4.998 tấn gạo hỗ trợ các địa phương trên địa bàn.
Trong năm 2022, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thực hiện xuất cấp hơn 4.998 tấn gạo hỗ trợ các địa phương trên địa bàn.

Năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là những kết quả trong thực hiện xanh hóa vùng kho, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia (DTQG).

Công tác kiểm tra chất lượng, bảo quản hàng DTQG luôn được Cục DTNN khu vực Thanh Hóa chú trọng triển khai. Hàng năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa từ đầu năm kết hợp với phát động phong trào thi đua xây dựng vùng kho an toàn - xanh - sạch đẹp với các tiêu chí chấm điểm sát thực. Qua đó, đơn vị đánh giá chất lượng bảo quản hàng DTQG góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong công chức, người lao động nhằm bảo quản an toàn hàng DTQG và xây dựng, cải tạo vùng kho dự trữ khang trang, sạch đẹp.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo quản hàng DTQG, năm 2022, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Chi cục DTNN trực thuộc duy trì tốt công tác kiểm tra bảo quản hàng DTQG; kịp thời phát hiện và xử lý các biến động về chất lượng; thủ kho bảo quản thường xuyên vệ sinh hàng DTQG, màng PVC, vệ sinh trong và ngoài kho sạch sẽ. Đồng thời, thực hiện ghi chép sổ theo dõi bảo quản hàng ngày, cập nhật đầy đủ, cụ thể các công việc đã thực hiện, công tác bảo quản định kỳ theo quy chuẩn của từng mặt hàng DTQG.

Trong năm, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã hoàn thành nhập kho 15.000 tấn gạo DTQG, 9.000 tấn thóc theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và hướng dẫn của Tổng cục DTNN. Công tác kiểm tra chất lượng gạo được chú trọng, nên chất lượng gạo nhập kho đều đảm bảo, các lô gạo sau khi nhập đầy đều được đưa vào bảo quản kịp thời theo đúng quy trình, hồ sơ chất lượng gạo nhập kho đầy đủ.

Công tác chuẩn bị kho, kê lót, chất xếp, bao bì đảm bảo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ngoài ra, đơn vị cũng hoàn thành nhập mua 03 bộ Máy phát điện loại 30 KVA; 05 bộ Máy phát điện loại 50 KVA và 10 bộ máy khoan phá bê tông theo đúng thời gian quy định. Thiết bị nhập kho đảm bảo đúng số lượng, số mã ký hiệu và yêu cầu kỹ thuật.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản, hướng dẫn của ngành về công tác kỹ thuật bảo quản; chỉ đạo các đơn vị áp dụng thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác kỹ thuật bảo quản cho đội ngũ thủ kho, kỹ thuật viên bảo quản.

Nhằm tiếp thêm động lực để cán bộ, công chức trong toàn Cục hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn khuyến khích các cán bộ, công chức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực ứng dụng triển khai công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng DTQG.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năm 2022, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng lương thực, vật tư DTQG được bảo quản tại các Chi cục DTNN trực thuộc luôn đảm bảo an toàn về chất lượng, đủ về số lượng, sẵn sàng xuất cấp trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách theo quyết định của Tổng Cục DTNN và chỉ đạo của cấp trên.

Trong năm 2022, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thực hiện xuất cấp 4.998.429 kg gạo hỗ trợ các địa phương trên địa bàn. Đến nay, đơn vị đã thực hiện xuất hỗ trợ 7.566.691 kg gạo cho học sinh tỉnh Thanh Hóa và hỗ trợ trồng rừng cho nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Hàng hóa dự trữ trước khi xuất kho đều được đơn vị kiểm tra chất lượng, hồ sơ kèm theo nên công tác xuất kho luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hàng hóa đủ về số lượng, tốt về chất lượng, hoàn thành 100% kế hoạch giao, đúng thời gian quy định.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực, không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao của toàn thể công chức, người lao động Cục DTNN khu vực Thanh Hóa trong công tác nhập, xuất, bảo quản hàng hóa DTQG thông qua các phong trào thi đua do đơn vị và Ngành phát động. Duy trì thường xuyên các phong trào thi đua mang tính truyền thống của Ngành như phong trào xây dựng vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”; phong trào “Thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi”; phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng triển khai công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng dự trữ” .

Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể công chức và người lao động của Cục DTNN khu vực Thanh Hóa tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được quyết tâm phấn đấu duy trì phong trào thi đua xây dựng kho An toàn - Xanh - Sạch đẹp, không ngừng xây dựng các kho dự trữ ngày càng khang trang, sạch đẹp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đơn vị tích cực áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý, bảo quản vật tư hàng hóa DTQG, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để đưa phong trào thi đua cũng như công tác bảo quản hàng DTQG của đơn vị ngày một phát triển, nâng cao hơn nữa về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bước vào mùa Xuân mới với niềm tin tất thắng, cùng những điểm sáng về thực hiện xanh hóa vùng kho, bảo quản an toàn hàng DTQG chính là điểm tựa vững chắc để Cục DTNN khu vực Thanh Hóa gặt hái những thành công mới trong năm 2023.

Bài đăng trên Bản tin Dự trữ Nhà nước - Tháng 01+02/2023