Xây dựng Điện Việt Nam có Tổng Giám đốc mới


Thông báo của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE), người kế nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty này trong thời gian tiếp theo là ông Nguyễn Tịnh, Phó Tổng giám đốc VNE. Ông Tịnh thay vị trí cho ông Trần Quang Cần khi ông này được thôi giữ vị trí theo nguyện vọng cá nhân.

Theo thông báo số 148 TB/VNECO - TH của VNE ngày 24/02/2023 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Trần Quang Cần sẽ không còn đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc của VNE kể từ 17h00 ngày 23/02/2022. Thay vào đó, ông Nguyễn Tịnh, Phó Tổng Giám đốc VNE (chức vụ trước bổ nhiệm mới) sẽ thay vào vị trí này.

Thông tin được biết, ông Nguyễn Tịnh sinh 08/05/1974, kỹ sư xây dựng, quê quán tại Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, hiện đang cư trú tại 14 Nguyễn Gia Thiều, Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Trước khi giữ chức Tổng Giám đốc VNE, ông Tịnh là Phó Tổng Giám đốc công ty này, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của CTCP Xây dựng Điện VNECO12 (HOSE:E12).

Về kết quả hoạt động kinh doanh của VNE trong năm 2022, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này đạt 1.629,4 tỷ đồng, giảm 9,7% so với năm 2021.

Do các mảng chi phí tăng cao, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn hơn 19 tỷ đồng, giảm đến 65% so với năm trước, kéo lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế chỉ còn lần lượt là hơn 17 tỷ đồng và hơn 10 tỷ đồng. Con số này giảm 70% so với năm trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, trong năm 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) cổ phiếu VNE ghi nhận đánh mất đi 44,11% giá trị, khi ghi nhận ở mức giá tham chiếu: 16.300 đồng/cp. VNE đạt giá đóng cửa cao nhất 19.000 đồng/cp vào 07/03/2022, rồi đi xuống, đỉnh điểm tại ghi nhận giá đóng cửa thấp nhất chỉ còn 8.900 đồng/cp tại ngày 07/11/2022.

Trong 05 phiên giao dịch gần đây nhất (20/02 - 24/02/2023), cổ phiếu VNE giao động không nhiều chỉ quanh mốc 9.550 đồng đến 9.740 đồng/cp.

Thông tin được biết, Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam có địa chỉ tại 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp mã số thuế 0400101450.

Lịch sử hình thành từ ngày 22/02/1988 Công ty Xây lắp Điện 3 được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Công ty là Công ty Xây lắp đường dây và Trạm 3 với Công ty Xây lắp đường dây và Trạm 5.

Ngày 30/9/2002 Công ty xây lắp điện 3 được tổ chức lại thành Công ty mẹ Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Ngày 11/10/2005: Công ty được Cổ phần hóa và đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam như hiện nay.

Ngày 01/08/2007, Công ty niêm yết tại HOSE và có mã giao dịch chứng khoán là VNE, với số vốn điều lệ 320 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu niêm yết là 90.432.953 cổ phiếu. Trong đó, lượng cổ phiếu đang lưu hành là 81.934.033 cổ phiếu.

Sau nhiều lần tăng vốn, đến ngày 12/04/2017, Công ty này có vốn điều lệ đạt 904.329.530.000 đồng.

Công Danh