Xây dựng vị thế, hình ảnh mới của người cán bộ thuế

Đức Minh - Đỗ Vinh (Thực hiện)

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa ban hành Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam với nội dung: “Minh bạch, Chuyên nghiệp, Liêm chính và Đổi mới”. Đây là sự kiện thu hút được sự quan tâm của dư luận với kỳ vọng ngành Thuế sẽ xây dựng được hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, là đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xã hội. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam

PV: Thưa Tổng cục trưởng, ngành Thuế đã trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành,  tại sao đến bây giờ mới công bố Tuyên ngôn của mình?

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam: Tuyên ngôn là tuyên bố có giá trị lâu dài về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và niềm tin mà một tổ chức theo đuổi. Vì vậy để kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp trong 67 năm qua ngành Thuế Việt Nam xây dựng và gìn giữ, Tổng cục Thuế đã ban hành Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam, trong đó đã coi trọng, xây dựng và gìn giữ 4 giá trị cốt lõi, đó là: “Minh bạch, Chuyên nghiệp, Liêm chính và Đổi mới” là thể hiện một cách mạnh mẽ những tôn chỉ hành động mà cơ quan thuế cam kết trước Đảng, Nhà nước, người nộp thuế và cộng đồng xã hội.

Mặt khác, Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 - 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đặt ra mục tiêu rất cao cho ngành Thuế, đó là đưa Việt Nam trở thành một trong 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á có mức độ thuận lợi về thuế. Để đạt được mục tiêu đó, cần có hai điều kiện tiên quyết đó là, nỗ lực vượt bậc của cơ quan thuế và sự ủng hộ của cộng đồng. Do vậy, việc ban hành Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam cũng là cam kết để thực hiện mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho ngành Thuế. Đây cũng là một thông điệp thể hiện quyết tâm xây dựng hình ảnh của một ngành Thuế chuyên nghiệp, hiện đại, là đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xã hội.

PV: Vấn đề tiêu cực, tham nhũng trong ngành thuế là một thực tế. Cuộc đấu tranh này còn đang quyết liệt. Vậy, phải chăng khi đưa ra tiêu chí Liêm chính vào lúc này, ngành Thuế cũng muốn đưa ra một cam kết, một lời tuyên chiến với tệ nạn này?

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam: Trước hết, vấn đề tiêu cực trong ngành Thuế là một tồn tại thực tế, khi mà công việc của cán bộ thuế luôn gắn trực tiếp với tiền bạc. Tuy nhiên, công bằng mà nói, tình hình đấu tranh với tiêu cực trong ngành Thuế đã có những bước tiến dài. Hình ảnh cán bộ thuế giờ đây đã trở nên thân thiện, gắn bó và tận tụy hơn với người dân và doanh nghiệp rất nhiều.

Trong Tuyên ngôn ngành Thuế, chúng tôi có đề cao giá trị Liêm chính, cũng là một cam kết về phẩm chất đối với cán bộ thuế và cũng bao hàm một lời tuyên chiến với tệ nạn tiêu cực còn tồn tại trong ngành Thuế.

PV: Tuyên ngôn ngành Thuế  tác động thế nào tới người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội? Với những cam kết này, mỗi cán bộ thuế  sẽ có những thay đổi gì trong hành động, thưa Tổng cục trưởng?

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam: Đối với người dân và cộng đồng xã hội, qua Tuyên ngôn sẽ có thêm một kênh để trao đổi, phản hồi thông tin với cơ quan quản lý. Bởi Tuyên ngôn sẽ là thước đo để người nộp thuế có thể lấy đó làm căn cứ đối chiếu với các hành vi của cơ quan thuế nói chung và của từng công chức, viên chức ngành Thuế nói riêng, trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Do đó, cộng đồng DN có vai trò quan trọng trong việc giám sát thực thi các cam kết trong Tuyên ngôn và góp phần làm cho hình ảnh công chức, viên chức thuế ngày càng thân thiện, chuyên nghiệp hơn; công tác quản lý thuế ngày càng rõ ràng minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Đối với đội ngũ cán bộ công chức ngành Thuế, sau khi ban hành Tuyên ngôn, các chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc chỉ đạo, định hướng phát triển của cơ quan thuế sẽ được tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức thuế, để đảm bảo sự thống nhất ý chí trong tổ chức về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, phương châm hành động và trách nhiệm. Với 4 tiêu chí rõ ràng của Tuyên ngôn lần này là Minh bạch, Chuyên nghiệp, Liêm chính và Đổi mới, mỗi cán bộ thuế sẽ coi đó như là tấm gương để soi rọi cho những hành động của mình theo đúng chuẩn mực đã cam kết.

PV: Để Tuyên ngôn ngành Thuế không chỉ là khẩu hiệu, Ngành đã có kế hoạch gì để biến những nội dung Tuyên ngôn thành các giá trị thực tiễn?

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam: Về các giải pháp để Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam đi vào cuộc sống, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền để phổ biến, quán triệt nội dung đến từng cán bộ thuế cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Tại website của Tổng cục Thuế cũng như một số địa phương, bốn giá trị mà cơ quan thuế theo đuổi sẽ được đăng tải ở những vị trí trang trọng nhất. Trong toàn ngành, các giá trị mà cơ quan thuế cam kết sẽ thay thế toàn bộ các nội dung tuyên truyền trước đây. Ngành Thuế đang tiến hành xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hoạt động công tác quản lý thuế, trong đó có những chỉ tiêu do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đánh giá để đảm bảo tính khách quan; đồng thời xây dựng bản mô tả yêu cầu công việc theo từng chức năng quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế.

Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể, thường xuyên chỉ đạo, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức trong đơn vị tự giác thực hiện nghiêm túc nội dung Tuyên ngôn, gắn việc thực hiện Tuyên ngôn với công tác thi đua khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ.

Đặc biệt, để giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngoài lực lượng nòng cốt là bộ phận kiểm tra nội bộ tại cơ quan thuế các cấp, Tổng cục Thuế sẽ thành lập các đoàn kiểm tra với thành phần là lãnh đạo một số vụ, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, nhằm đảm bảo việc triển khai Tuyên ngôn được thực hiện theo đúng yêu cầu đặt ra, đem lại hiệu quả cao cho cả ngành Thuế và xã hội.

PV: Xin cảm ơn ông!