Xếp hạng môi trường kinh doanh thể hiện nỗ lực của Việt Nam

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo báo cáo mới nhất của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 29/10, chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi của Việt Nam năm 2014 là 72/189 quốc gia.

 Xếp hạng môi trường kinh doanh thể hiện nỗ lực của Việt Nam
Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi của Việt Nam năm 2014 là 72/189 quốc gia. Nguồn: internet

Đây là kết quả của việc cải thiện hệ thống thông tin tín dụng quốc gia, giảm lãi suất tín dụng. Đồng thời, trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các công ty giảm bớt chi phí thuế bằng việc giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Những lĩnh vực mà Việt Nam đã cải cách trong quy định kinh doanh bao gồm vay vốn (thông tin tín dụng), nộp thuế. 

WB cũng đưa ra đánh giá xếp hạng về các lĩnh vực khác trong môi trường kinh doanh của Việt Nam như điểm khởi đầu kinh doanh 125; xin cấp giấy phép xây dựng 22; kết nối điện 135; đăng ký tài sản 33; vay vốn 36; nộp thuế 173; giải quyết tình trạng phá sản 104; thương mại xuyên biên giới 75 …

Bà Rita Ramalho, tác giả chính của Báo cáo cho biết: Kể từ năm 2005, khu vực Đông Á-Thái Bình Dương đã thu hẹp khoảng cách với các thông lệ tốt trên toàn thế giới. Trong thập kỷ vừa qua, những cải cách pháp lý nhất quán đã cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi trong vùng và đóng góp vào nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp địa phương. 

Báo cáo cũng nêu những dữ liệu cho thấy trong năm qua, nhiều nền kinh tế trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp nộp thuế: Việt Nam đã hạ thấp mức thuế thu nhập doanh nghiệp; Mông Cổ đã áp dụng một hệ thống thanh toán điện tử mới. Những cải cách như vậy đã tiết kiệm được thời gian quý báu của các doanh nghiệp.

Báo cáo thường niên quan trọng của Nhóm Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh phân tích các quy định áp dụng cho doanh nghiệp thuộc một nền kinh tế trong vòng đời của doanh nghiệp, gồm có các quy định về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thương mại quốc tế, nộp thuế và giải quyết tình trạng vỡ nợ. Tập hợp xếp hạng mức độ thuận lợi kinh doanh được đánh giá dựa trên khoảng cách tới điểm cao nhất của 10 chủ điểm và bao trùm 189 nền kinh tế.