Xin hủy tờ khai và hoàn thuế đối với các lô hàng xuất khẩu?

PV.

(Tài chính) Nhằm giải đáp vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Beauty Surplus Int'l Việt Nam về việc hủy tờ khai và hoàn thuế xuất khẩu đối với lô hàng thạch anh dạng tấm xuất khẩu, ngày 28/05/2013, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 2905/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, công văn của Tổng cục Hải Quan cho biết:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 523/HQTH-NV dẫn trên thì lô hàng thạch anh dạng tấm xuất khẩu theo tờ khai số 340/XKD/P27C ngày 28/8/2012 tại Chi cục Hải quan Ninh Bình đã hoàn thành thủ tục hải quan. Do vậy, căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 523/HQTH-NV ngày 01/4/2013 và số 672/HQTH-NV ngày 25/4/2013 về việc trường hợp lô hàng nêu trên không thuộc đối tượng được ủy tờ khai.

Tuy nhiên, về vụ việc này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra việc thực hiện quy trình quản lý hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu của Công ty cũng như Chi cục Hải quan Ninh Bình đối với lô hàng trên để kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trong tháng 6/2013.