Xu hướng bảo hiểm tiền gửi tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương


Ủy ban Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APRC) là ủy ban khu vực lớn thứ hai của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) với 20 tổ chức thành viên.

Chi trả BHTG nhanh chóng cho người gửi tiền là rất quan trọng để duy trì niềm tin vào hệ thống ngân hàng và sự ổn định tài chính.
Chi trả BHTG nhanh chóng cho người gửi tiền là rất quan trọng để duy trì niềm tin vào hệ thống ngân hàng và sự ổn định tài chính.

Theo kết quả khảo sát của IADI, những năm gần đây, nhiều thành viên APRC đã tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), như mở rộng nhiệm vụ, quyền hạn, tăng hạn mức BHTG, đa dạng hoá nguồn vốn hỗ trợ khẩn cấp cho tổ chức BHTG, tăng cường vai trò của tổ chức BHTG trong xử lý, rút ngắn thời gian chi trả nhằm bảo vệ tốt nhất người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Tăng hạn mức BHTG

Năm 2017, hạn mức BHTG trung bình của khu vực APRC là 70.688 USD cho mỗi người gửi tiền, tăng mạnh từ 27.625 USD năm 2008. 5 nước có hạn mức BHTG cao nhất là Thái Lan (456.660 USD), Australia (195.000 USD), Indonesia (149.740 USD), Đài Loan (100.509 USD) và Nhật Bản (94.127 USD). Tại thời điểm năm 2017, tỷ lệ hạn mức BHTG trên GDP bình quân đầu người của các nước khu vực APRC được thể hiện ở hình sau:

Tỷ lệ hạn mức BHTG trên GDP bình quân đầu người của các nước khu vực APRC.
Tỷ lệ hạn mức BHTG trên GDP bình quân đầu người của các nước khu vực APRC.

Có thể thấy, tỷ lệ hạn mức BHTG/GDP bình quân đầu người cao nhất trong khu vực APRC là Thái Lan, rồi đến Indonesia. Việt Nam có tỷ lệ hạn mức/GDP bình quân đầu người đứng thứ 6/19 tổ chức BHTG, thấp hơn những nước lân cận như Thái Lan, Philippines, Malaysia.

Từ năm 2008 đến năm 2017, các quốc gia có sự thay đổi đáng kể nhất trong hạn mức BHTG bao gồm: Đài Loan (năm 2011) từ 54.213 USD lên 100.509 USD, Malaysia (năm 2011) từ 43.639 USD lên 61.782 USD, Kazakhstan (năm 2008 và 2015) từ 6.000 USD lên 30.091 USD, và Philippines (năm 2009) từ 23.512 USD lên 37.408 USD.

Tăng cường vai trò của tổ chức BHTG trong xử lý

Nhiều thành viên APRC đã tăng cường nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực xử lý. Ví dụ, BHTG Indonesia đã có được thẩm quyền xử lý, trong khi BHTG Kazakhstan đã trở thành cơ quan thanh lý các ngân hàng thành viên bị đổ vỡ.

Thành viên của APRC bao gồm các tổ chức đến từ Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei, Đài Loan, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Cộng hoà Kyrgyz, Malaysia, Mongolia, Pakistan (mới tham gia IADI tháng 2/2019), Philippines,  Nga, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam

Một số tổ chức BHTG ở APRC có thẩm quyền xác định các ngân hàng có tầm quan trọng mang tính hệ thống trong nước (D-SIBs), xây dựng kế hoạch xử lý và phục hồi (Malaysia và Đài Loan), áp dụng phương pháp mua lại và sáp nhập (P&A), chi trả tiền bảo hiểm (Philippines), hoặc đóng vai trò lớn hơn trong việc xử lý các tổ chức tín dụng (Việt Nam).

Nếu như năm 2012 có 7 tổ chức không tham gia vào việc quyết định biện pháp xử lý thì tới năm 2017 chỉ còn 5 tổ chức không tham gia vào việc quyết định biện pháp xử lý. Các tổ chức BHTG áp dụng phương thức khác theo kết quả khảo sát đều có vai trò trong xử lý.

Rút ngắn thời gian chi trả

Nhìn chung, các nước trong khu vực APRC đã nỗ lực rút ngắn thời gian chi trả cho người gửi tiền. Thời gian mục tiêu để hoàn thành chi trả BHTG trung bình của khu vực APRC là 55 ngày trong năm 2015 và 2016, giảm xuống còn 40 ngày trong năm 2017.

Các quốc gia như Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan đã giảm dần số ngày chi trả mục tiêu. Tại Hàn Quốc, mục tiêu đã giảm từ ba (3) đến bốn (4) tháng trong năm 2012 xuống còn bảy (7) ngày ở thời điểm hiện tại. Tại Malaysia, mặc dù thời gian được luật hóa để hoàn thành việc hoàn trả là 90 ngày, mục tiêu hoạt động hiện tại của công ty là ba (3) ngày; Tại Thái Lan, mục tiêu đã giảm xuống còn 30 ngày trong năm 2017, so với 160 ngày trong năm 2015.

Chi trả BHTG nhanh chóng cho người gửi tiền là rất quan trọng để duy trì niềm tin vào hệ thống ngân hàng và sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, trong khu vực APRC, chỉ khoảng một phần tư (26%) thành viên tuân thủ Nguyên tắc 15 (Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả) về việc chi trả BHTG cho người gửi tiền, theo đó tổ chức BHTG có thể chi trả cho phần lớn người gửi tiền được bảo hiểm trong vòng 7 ngày làm việc (Australia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore).

Một phần năm thành viên (21%) có mục tiêu chi trả BHTG trong vòng 90 ngày, bao gồm cả Azerbaijan, Bangladesh, Brunei và Indonesia. Năm (5) thành viên khác đặt mục tiêu hoàn thành hoàn trả từ 10 ngày (Mông Cổ) đến 60 ngày (Việt Nam). Trong khi đó, Đài Bắc của Trung Quốc và Ấn Độ đặt mục tiêu chi trả BHTG càng sớm càng tốt.

Liên hệ với Việt Nam

Cùng với xu hướng chung của khu vực, thời gian qua BHTGVN cũng đã được tăng cường vai trò trong xử lý, cụ thể Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD đã giao thêm một số nhiệm vụ mới cho BHTGVN, như tham gia kiểm soát đặc biệt, đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi đối với tổ chức tín dụng yếu kém, cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ...

Từ kinh nghiệm chung của các thành viên trong khu vực APRC, để thực hiện tốt nhất vai trò của mình, BHTGVN nên xem xét:

Thứ nhất, tăng hạn mức BHTG do hạn mức BHTG tại Việt Nam hiện nay tương đối thấp so với các nước trong khu vực;

Thứ hai, nỗ lực rút ngắn thời gian chi trả BHTG nhằm duy trì niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng và sự ổn định tài chính;

Thứ ba, nghiên cứu đề xuất thêm các biện pháp xử lý TCTD yếu kém như P&A, ngân hàng bắc cầu và hỗ trợ ngân hàng mở;

Thứ tư, nghiên cứu bổ sung nguồn vốn hỗ trợ khẩn cấp cho tổ chức BHTG như vay từ ngân hàng trung ương.