Xử lý các lô hàng ô tô nhập khẩu là quà biếu, quà tặng xin tái xuất ra sao?

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 830/TCHQ-PC gửi Cục Hải quan TP. Đà Nẵng để tháo gỡ vướng mắc đối với các lô hàng ô tô nhập khẩu là quà biếu, quà tặng xin tái xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 11/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải, các loại xe ôtô nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 01/01/2022.

Trường hợp xác định các lô hàng ô tô nhập khẩu không đủ tiêu chuẩn khí thải theo quy định nêu trên, cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1, 3 Điều 18 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.