Tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập

Hà Anh

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp được đưa hàng hoá trở lại Việt Nam hoặc thay đổi thông tin đối tác nhận hàng tại nước ngoài, thông quan nhanh chóng, giảm bớt chi phí phát sinh...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 781/TCHQ-GSQL về việc tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại.

Công văn số 781/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan nêu rõ, thời gian qua, do ảnh hưởng của cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, nhiều lô hàng xuất khẩu của Việt Nam không thể đưa vào Nga, Ucraina và một số quốc gia Đông Âu.

Để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã làm thủ tục xuất khẩu nhưng phải đưa hàng hoá trở lại Việt Nam hoặc thay đổi đối tác nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ. 

Theo đó, trường hợp hàng hoá đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng không thể thực hiện tiếp thủ tục xuất khẩu, nếu DN đề nghị huỷ tờ khai hải quan xuất khẩu để đưa hàng hoá trở lại nội địa, Chi cục Hải quan hướng dẫn DN và thực hiện huỷ tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

Trường hợp hàng hoá đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu nhưng phải tái nhập về Việt Nam, Chi cục Hải quan hướng dẫn DN thực hiện thủ tục hải quan tái nhập theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; không yêu cầu người khai hải quan phải nộp giấy phép hoặc văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành; giải quyết thủ tục không thu thuế nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định. 

Trường hợp hàng hoá đã được đăng ký tờ khai hải quan nhưng thay đổi đối tác nhập khẩu, Chi cục Hải quan hướng dẫn DN thực hiện thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp, xuất trình các chứng từ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tạo thuận lợi tối đa cho DN được đưa hàng hoá trở lại Việt Nam hoặc thay đổi thông tin đối tác nhận hàng tại nước ngoài, thông quan nhanh chóng, giảm bớt chi phí phát sinh.