Xử lý doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Việt Hoàng

Bộ Tài chính vừa có phản hồi về đề nghị cập nhật tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của 02 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh) và hướng xử lý của cơ quan thuế trong trường hợp 2 doanh nghiệp này chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, ngày 07/7/2022, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có Công văn số 8076/CTTPHCM-QLĐ gửi UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định, Công ty Cổ phần Dream Republic, Công ty Cổ phần Sheen Mega không nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Do vậy, khi có Quyết định thu hồi Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ thu hồi Thông báo tiền sử dụng đất, Thông báo Lệ phí trước bạ đối với các khu đất nêu trên.

Đối với 20% số tiền do các công ty đặt cọc đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển vào tài khoản của Chi cục Thuế TP. Thủ Đức ngày 11/01/2022 và số tiền Cục Thuế thu được do trích từ tài khoản ngân hàng khi thực hiện cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế đối với nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp, Cục Thuế Thành phố kiến nghị Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến báo cáo UBND Thành phố để xử lý, chỉ đạo Cục Thuế thực hiện.

Được biết, đến nay, Cục Thuế TP.  Hồ Chí Minh vẫn đang chờ quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của UBND TP. Hồ Chí Minh để thu hồi Thông báo tiền sử dụng đất, Thông báo Lệ phí trước bạ và ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố đối với khoản 20% tiền đặt cọc và số tiền Cục Thuế thu được do thực hiện biện pháp cưỡng chế trích từ tài khoản ngân hàng đối với khoản nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp.