Xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ


Đó là quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 24/6 bàn về kế hoạch và phương án tổng thể xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện có nhiều dự án đã đưa vào hoạt động, tuy nhiên vẫn có một số dự án không thể hoạt động dẫn đến phá sản, hoặc có dự án phải xử lý theo hình thức phù hợp để chấm dứt tình trạng kéo dài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong năm 2020 và chậm nhất là 6 tháng đầu năm 2021 phải có phương án xử lý dứt điểm. 

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nỗ lực của ban chỉ đạo xử lý tồn tại, yếu kém tại một số dự án và doanh nghiệp kém hiệu quả thuộc ngành công thương. Đến nay có một số dự án được đưa vào hoạt động và một số dự án được xử lý với hình thức phù hợp.

Thủ tướng đề nghị tổ công tác báo cáo ban chỉ đạo để xem xét xử lý từng dự án cụ thể cũng như báo cáo Thường trực Chính phủ; tinh thần là không để kéo dài, không để chậm trễ, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Nếu phục hồi được thì cố gắng phục hồi, còn không phải giải thể, thanh lý; cần có quyết sách rõ ràng đối với từng dự án. Phát hiện sai đến đâu xử lý đến đó, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong quá trình xử lý các dự án này.