Kho bạc Nhà nước Cà Mau:

Xử lý nhanh tồn đọng tạm ứng vốn đầu tư

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tồn đọng nợ tạm ứng vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản luôn làm cho việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước gặp khó khăn và giảm hiệu quả vốn đầu tư.

Đến hết tháng 6/2017, toàn tỉnh đã lập báo cáo quyết toán và phê duyệt quyết toán 2.350 dự án (ảnh minh họa).
Đến hết tháng 6/2017, toàn tỉnh đã lập báo cáo quyết toán và phê duyệt quyết toán 2.350 dự án (ảnh minh họa).

Để khắc phục tình trạng này, từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cà Mau đã đưa ra nhiều giải pháp và giải pháp hiệu quả nhất chính là việc đẩy nhanh tiến độ tất toán dự án hoàn thành.

Đã xử lý hơn 3.204 tỷ đồng vốn tồn đọng

Đặc thù của tỉnh Cà Mau là tập trung nhiều dự án nhỏ lẻ, manh mún, nên dù dự án nhiều nhưng tổng mức đầu tư lại nhỏ. Theo số liệu thống kê từ KBNN Cà Mau, số dự án công trình chưa lập báo cáo quyết toán và chưa tất toán kéo dài trên địa bàn tỉnh còn khá lớn (2.072 dự án, công trình).

Việc tồn đọng này bắt nguồn từ việc chia tách tỉnh (trước đây là tỉnh Minh Hải, nay chia tách thành tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) nên rất khó khăn cho việc quyết toán. Nhiều chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa thực sự quan tâm đến việc quyết toán và tất toán công trình. Hơn nữa, ngân sách của tỉnh Cà Mau cũng gặp khó khăn nên chưa bố trí vốn kịp thời để xử lý số vốn phải trả sau khi đã có quyết định phê duyệt quyết toán của cơ quan có thẩm quyền.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn tỉnh là không để số nợ đọng vốn tạm ứng kéo dài nên đến hết tháng 6/2017, toàn tỉnh đã lập báo cáo quyết toán và phê duyệt quyết toán 2.350 dự án, số được phê duyệt quyết toán là 2.320 dự án. 30 dự án còn lại đang chờ phê duyệt. Đặc biệt, tỉnh đã xử lý tất toán cho 1.960 dự án, công trình; 390 dự án công trình còn lại chưa tất toán được là do đang phải chờ cơ quan tài chính thông báo vốn để xử lý các khoản phải thu, phải trả.

Thông qua việc xử lý tất toán dự án công trình, KBNN Cà Mau đã xử lý số vốn nợ đọng trên 3.204 tỷ đồng và thu về cho ngân sách nhà nước (NSNN) 987 tỷ đồng. 

Các giải pháp đã thực hiện

Theo báo cáo từ KBNN Cà Mau, với nhiều sự nỗ lực trong cải cách kiểm soát vốn đầu tư của KBNN nên công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại Cà Mau cũng gặp nhiều thuận lợi, đơn vị luôn thanh toán kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách và đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa thực sự quan tâm đến công tác lập báo cáo quyết toán và tất toán dự án công trình sau khi đã hoàn thành. Do đó, số lượng công trình đã hoàn thành nhưng không được quyết toán, tất toán tại KBNN Cà Mau bị tồn đọng kéo dài.

KBNN Cà Mau đã chỉ đạo Phòng Kiểm soát chi nghiêm túc chấp hành các quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN của Bộ Tài chính cũng như các quy định về quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

Đồng thời, KBNN Cà Mau cũng ra nhiều văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tích cực lập báo cáo quyết toán dự án công trình hoàn thành và xử lý tất toán khi có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền. Song song với đó, đơn vị cũng chỉ đạo bộ phận kiểm soát chi phân công từng cán bộ rà soát các dự án hoàn thành đã quá hạn theo quy định nhưng chưa lập báo cáo quyết toán để đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện theo đúng quy định.