Xử lý việc nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu?

PV.

(Tài chính) Nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm trong thời gian qua. Trước khá nhều ý kiến thắc mắc liên quan tới vấn đề này, mới đây, Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn giải đáp.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Mới đây nhất, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07 FIN/13-KC của Công ty TNHH Kimberly - Clark Việt Nam hỏi về vấn đề nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 1261/TCHQ-TXNK ngày 13/03/2013 trả lời Công ty TNHH kimberly - Clark Việt Nam. Theo đó, Công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: "Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong kỳ kế toán (bao gồm trong tháng, quý, năm ngân sách) mà người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước, đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển kho bạc Nhà nước điều chỉnh. Các trường hợp thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định."

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Kimberly - Clark Việt Nam nếu nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu ngoài năm ngân sách thì tới cơ quan hải quan để thực hiện xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa trên cơ sở đó xuất trình với cơ quan thuế để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả theo quy định.