Bộ Công Thương:

Xử lý vụ việc cạnh tranh Grab mua lại Uber

Theo Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định điều tra sơ bộ hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh về tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber Việt Nam.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) xử lý vụ việc cạnh tranh Grab mua lại Uber.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) xử lý vụ việc cạnh tranh Grab mua lại Uber.

Bộ Công Thương cho biết, sau khi tổ chức Phiên điều trần theo hình thức xử kín vào ngày 11/6/2019, ngày 17/6/2019, Hội đồng Cạnh tranh đã ban hành Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Grab mua lại Uber; trong đó, khẳng định do chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi tập trung kinh tế nên bên bị điều tra là Grab không vi phạm Luật Cạnh tranh. 

Ngày 16/4/2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-CT về việc điều tra sơ bộ hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh về tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam liên quan đến việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại Đông Nam Á; trong đó, có Việt Nam. 

Căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-CT ngày 18/5/2018 về việc điều tra chính thức vụ việc cạnh tranh theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Cạnh tranh năm 2004. 

Quá trình điều tra chính thức đã xác minh các nội dung về bên bị điều tra, thị trường liên quan, thị phần kết hợp trên thị trường liên quan và dấu hiệu của hành vi vi phạm. 

Kết quả điều tra chính thức cho thấy, việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%. Như vậy, vụ việc này có dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung kinh tế quy định tại Mục 3 Chương II Luật Cạnh tranh 2004. 

Trong thời hạn luật định, ngày 30/11/2018, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ký Kết luận số 05/KL-CT về kết quả điều tra vụ việc. 

Ngày 17/12/2018, Cục này cũng đã chuyển toàn bộ báo cáo điều tra, kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Hội đồng Cạnh tranh. 

Căn cứ yêu cầu điều tra bổ sung của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, ngày 9/4/2019, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ký Kết luận số 02/KL-CT về kết quả điều tra bổ sung vụ việc. 

Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan do Chính phủ thành lập với các thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh hoàn toàn độc lập với Bộ Công Thương. Bởi theo Điều 80 Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định: khi giải quyết vụ việc cạnh tranh cụ thể, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 

Do đó, quan điểm của Bộ Công Thương là tôn trọng các nội dung trong quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Với vai trò là cơ quan chủ quản của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương sẽ giao Cục nghiên cứu, đánh giá các lập luận của Hội đồng xử lý trong từng nội dung của Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Theo quy định tại Điều 107 Luật Cạnh tranh năm 2004, trường hợp không nhất trí một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, các bên có quyền khiếu nại lên Hội đồng Cạnh tranh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được ban hành.