Quyết định 2009/QĐ-TTg:

Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau


Ngày 21/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2009/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau.

Theo Quyết định, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm xuất cấp (không thu tiền) 60 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau để phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2009/QĐ-TTg.