Xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2015

Theo gso.gov.vn

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 3/2015 đạt 13,3 tỷ USD, cao hơn 645 triệu USD so với số ước tính, trong đó hàng dệt may cao hơn 128 triệu USD; thủy sản cao hơn 83 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ cao hơn 74 triệu USD; sắn và sản phẩm sắn cao hơn 60 triệu USD; giày dép cao hơn 50 triệu USD; gạo cao hơn 48 triệu USD; dầu thô thấp hơn 125 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tư ước tính đạt 13,8 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 5,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,6 tỷ USD, tăng 2,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4/2015 tăng 6,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 4,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 7,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 50,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15 tỷ USD, giảm 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 35,1 tỷ USD, tăng 12,6%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 62,9%; sắn và sản phẩm của sắn tăng 44,6%; hạt điều tăng 25,1%; giầy dép tăng 19,1%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 13,9%. Một số mặt hàng nông sản giảm cả về lượng và kim ngạch: Gạo giảm 0,5% về lượng và giảm 5% về trị giá; cà phê giảm 40,6% và giảm 38,2%; thủy sản giảm 15% về trị giá.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm với 9,9 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp đến là thị trường EU với 9,4 tỷ USD, tăng 10,6%; ASEAN đạt 6,2 tỷ USD, tăng 2,7%; Trung Quốc đạt 4,9 tỷ USD, giảm 1,2%; Nhật Bản đạt 4,5 tỷ USD, giảm 5,8%; Hàn Quốc đạt 2,5 tỷ USD tăng 20,3%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 3/2015 đạt 14,7 tỷ USD, cao hơn 1,4 tỷ USD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 289 triệu USD; sắt thép cao hơn 211 triệu USD; vải cao hơn 148 triệu USD; hàng điện tử máy tính và linh kiện cao hơn 119 triệu USD; ô tô cao hơn 96 triệu USD; xăng dầu cao hơn 89 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu cao hơn 83 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tư năm nay ước tính đạt 14,4 tỷ USD, giảm 2,3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,7 tỷ USD, giảm 1,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,7 tỷ USD, giảm 2,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tư tăng 19,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,7%.

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước tính đạt 53,1 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20,7 tỷ USD, tăng 9,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32,4 tỷ USD, tăng 27,8%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh: Ô tô đạt 1,8 tỷ USD, tăng 96,4% (ô tô nguyên chiếc tăng 188,8%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 9,5 tỷ USD, tăng 44,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,5 tỷ USD, tăng 36,4%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 3,5 tỷ USD, tăng 30,5%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 1165 triệu USD, tăng 27,5%; sản phẩm chất dẻo đạt 1163 triệu USD, tăng 24,2%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 4 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với kim ngạch ước tính đạt 15,6 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2014; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 9 tỷ USD, tăng 25%; ASEAN đạt 8 tỷ USD, tăng 12%; Nhật Bản đạt 5 tỷ USD, tăng 39,1%; EU đạt 3 tỷ USD, tăng 13,4%; Hoa Kỳ đạt 2,5 tỷ USD, tăng 18,3%.

Tháng Tư nhập siêu 600 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, nhập siêu ước tính khoảng 3 tỷ USD, bằng 6% kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,7 tỷ USD, cao hơn mức 3,8 tỷ USD của cùng kỳ năm 2014; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,7 tỷ USD, thấp hơn mức 5,8 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của nhập siêu 4 tháng đầu năm nay chủ yếu do tăng trưởng xuất khẩu thấp do giá dầu thô giảm làm kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 1 tỷ USD; xuất khẩu nhóm hàng nông sản giảm cả về lượng và giá trong khi nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là nhóm máy móc thiết bị với kim ngạch tăng gần 3 tỷ USD.