Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cán mốc 100 tỷ USD


Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2019 đến ngày 19/03/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 100 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019 tiếp tục thặng dư. Nguồn: internet
Cán cân thương mại hàng hóa từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019 tiếp tục thặng dư. Nguồn: internet

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2019 (từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2019) đạt 21,3 tỷ USD, tăng 18,6% (tương ứng tăng 3,34 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2/2019.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 93,6 tỷ USD, tăng 6,3% về mặt số tương đối và tương ứng tăng 5,55 tỷ USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện cùng thời gian năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2019 đạt 10,95 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 1,31 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 47,05 tỷ USD, tăng5,4% (tương ứng tăng 2,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2019 đạt 10,34 tỷ USD, tăng 24,5% (tương ứng tăng 2,03 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2019. Đến hết ngày 15/3/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 46,55 tỷ USD, tăng 7,3% (tương ứng tăng 3,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, từ đầu năm 2019 đến ngày 19/03/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 100 tỷ USD.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2019 có mức thặng dư gần 0,61 tỷ USD. Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019 tiếp tục thặng dư khoảng 0,5 tỷ USD.