Tháng 2/2023, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 49,46 tỷ USD

Tháng 2/2023, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 49,46 tỷ USD

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2023 ước đạt 49,46 tỷ USD, trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 25,88 tỷ USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 23,58 tỷ USD.
Kiểm soát chặt chẽ về mã, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu để chống thất thu ngân sách

Kiểm soát chặt chẽ về mã, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu để chống thất thu ngân sách

Nhờ việc chú trọng vào công tác quản lý trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm khai sai mã hàng, trị giá hàng hóa, qua đó kiến nghị thu nộp vào ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Điều này cho thấy, cơ quan hải quan đã không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, mà còn làm tốt việc quản lý hải quan, qua đó kịp thời truy thu tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
6 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 371,32 tỷ USD

6 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 371,32 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 6/2022 đạt 65,07 tỷ USD, tăng 2,4% (tương ứng tăng 1,53 tỷ USD) so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.
5 tháng đầu năm 2022, xuất siêu hàng hóa ước đạt 516 triệu USD

5 tháng đầu năm 2022, xuất siêu hàng hóa ước đạt 516 triệu USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 305,1 tỷ USD, tăng 15,6% về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021. Qua đó, đưa xuất siêu hàng hóa của cả nước trong 5 tháng ước đạt 516 triệu USD.