Xuất nhập khẩu trong tháng 7 đạt 53,5 tỷ USD

PV.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 7 ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 4,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 0,6%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 371,16 tỷ USD, tăng mạnh 29,5%; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 184,33 tỷ USD, tăng 24,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 186,83 tỷ USD, tăng 34,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 7 tháng đầu năm 2021 lên 2,5 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 8,7 tỷ USD của 7 tháng đầu năm trước.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 7 gồm: Dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 60 triệu USD, giảm 52,8% so với tháng trước; Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ USD, giảm 16,6% so với tháng trước; Hàng giày dép xuất khẩu ước đạt 1,7 tỷ USD, giảm 11,8% so với tháng trước; Hàng dệt may xuất khẩu của cả nước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước...

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Xăng dầu các loại, nhập khẩu ước tính đạt 600 nghìn tấn, tăng 11,1% so với tháng trước và trị giá là 373 triệu USD, tăng 16,7% so với tháng trước; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện ước tính nhập khẩu đạt 5,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng ước tính nhập khẩu đạt 3,9 tỷ USD, giảm 3,4% so với tháng trước...

Theo Tổng cục Hải quan, số thu về ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01/07 đến ngày 31/07/2021 do Kho bạc Nhà nước cung cấp đạt 34.135 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/07/2021 đạt 230.538 tỷ đồng bằng 73,2% dự toán, bằng 69,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 31,53% so với cùng kỳ năm trước.