Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2018

Theo Tổng cục Thống kê

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 12/2017 đạt 19.654 triệu USD, cao hơn 354 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 199 triệu USD; hàng dệt may cao hơn 128 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 64 triệu USD; sắt thép cao hơn 51 triệu USD; rau quả thấp hơn 16 triệu USD; gạo thấp hơn 22 triệu USD; hóa chất thấp hơn 30 triệu USD. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện năm 2017 đạt 214 tỷ USD, cao hơn 249 triệu USD so với ước tính.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2018 ước tính đạt 19,0 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,41 tỷ USD, giảm 5,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,59 tỷ USD, giảm 2,6%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng trước như: Sắt thép giảm 28,3%; giày dép giảm 11,5%; hàng dệt may giảm 7,2%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng: Gạo tăng 30,3%;  điện thoại và linh kiện tăng 7,7%; cà phê tăng 6,8%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2018 tăng mạnh với mức 33,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 31,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 33,7%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng 80,7%; hàng dệt may đạt 2,3 tỷ USD, tăng 7,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,2 tỷ USD, tăng 37,9%; giày dép đạt 1,3 tỷ USD, tăng 11,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,1 tỷ USD, tăng 18,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 730 triệu USD, tăng 22%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 620 triệu USD, tăng 3,5%; cà phê đạt 340 triệu USD, tăng 7,7%; rau quả đạt 320 triệu USD, tăng 36,4%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước: Cao su đạt 169 triệu USD, giảm 5,7% (lượng tăng 60,9%); hạt tiêu đạt 51 triệu USD, giảm 17,9% (lượng tăng 43,5%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2018 với kim ngạch đạt 4,5 tỷ USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hoa Kỳ đạt 3,5 tỷ USD, tăng 17%; EU đạt 3 tỷ USD, tăng 6,6%; ASEAN đạt 1,7 tỷ USD, tăng 15,7%; Nhật Bản đạt 1,5 tỷ USD, tăng 18,6%; Hàn Quốc đạt 1,3 tỷ USD, tăng 28%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 12/2017 đạt 19.888 triệu USD, cao hơn 88 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 203 triệu USD; điện thoại và linh kiện cao hơn 163 triệu USD; xăng dầu cao hơn 61 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 38 triệu USD; chất dẻo thấp hơn 38 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép thấp hơn 44 triệu USD; vải thấp hơn 76 triệu USD; sắt thép thấp hơn 84 triệu USD. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện năm 2017 đạt 211,1 tỷ USD, cao hơn 8 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2018 ước tính đạt 19,3 tỷ USD, giảm 3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,8 tỷ USD, giảm 4,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,5 tỷ USD, giảm 1,7%. Kim ngạch một số mặt hàng giảm mạnh so với tháng trước: Ô tô đạt 304 triệu USD, giảm 52,1%; xăng dầu đạt 552 triệu USD, giảm 27,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2018 ước tính tăng mạnh 47,4%, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng tăng cao vào tháng giáp Tết Nguyên đán, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 43,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 50,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng: Điện thoại và linh kiện tăng 115,8%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 72,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 25,4%; xăng dầu tăng 10,8% (lượng tăng 3,5%). Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm: Ô tô giảm 17,9%, trong đó ô tô nguyên chiếc giảm 38%; sữa và sản phẩm sữa giảm 6,2%.

Về thị trường nhập khẩu trong tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 5,7 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2017; Hàn Quốc đạt 4,2 tỷ USD, tăng 54,2%; ASEAN đạt 2,6 tỷ USD, tăng 46,3%; Nhật Bản đạt 1,7 tỷ USD, tăng 93,1%; EU đạt 1,1 tỷ USD, tăng 34,1%; Hoa Kỳ đạt 780 triệu USD, tăng 15,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa năm 2017 xuất siêu 2,9 tỷ USD, tương đương 1,4% kim ngạch xuất khẩu. Tháng 1/2018 ước tính nhập siêu 300 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,1 tỷ USD.