Xuất, nhập khẩu hàng hoá tháng 10 tiếp tục có tín hiệu khởi sắc


Trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 61,62 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực sau nhiều tháng từ đầu năm liên tiếp giảm.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10 năm 2023 ước đạt 61,62 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10 năm 2023 ước đạt 61,62 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023, trong đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10 ước đạt 61,62 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực sau nhiều tháng từ đầu năm liên tiếp giảm.

Luỹ kế 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng xuất khẩu, trong tháng 10, lượng hàng hoá xuất đi ước đạt 32,31 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 291,28 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm nay, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 257,42 tỷ USD, chiếm 88,3%.

Về nhập khẩu, tháng 10 năm 2023 ước đạt 29,31 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 266,67 tỷ USD, giảm 12,3%  so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 250,12 tỷ USD, chiếm 93,8%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 78,6 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 89,8 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10, ước tính xuất siêu 3 tỷ USD. Luỹ kế 10 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 9,56 tỷ USD).

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 17,99 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 42,6 tỷ USD.

Theo kinhtemoitruong.vn