Xuất nhập khẩu tăng 31,1% trong nửa đầu tháng 2/2021

PV.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 02/2021 (từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2021) đạt 19,18 tỷ USD, tăng 31,1%, tương ứng tăng 17,58 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 02/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/02/2021 đạt 74,15 tỷ USD, tăng 31,1%, tương ứng tăng 17,58 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 53,03 tỷ USD, tăng 39,6% (tương ứng tăng tới 15,05 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 21,13 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 2,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ nửa đầu tháng 02/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 695 triệu USD. Theo đó, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,76 tỷ USD.

Hình 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/02/2021 và cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá của Việt Nam trong nửa đầu tháng 02/2021 đạt 9,94 tỷ USD, giảm 36,1% (tương ứng giảm 5,63 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa cuối tháng 01/2021.

Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 02/2021 giảm so với nửa cuối tháng 01/2021 ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,5 tỷ USD, tương ứng giảm 46,3%; móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 665 triệu USD, tương ứng giảm 37%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 581triệu USD, tương ứng giảm 26,6%; hàng dệt may giảm 318 triệu USD, tương ứng giảm 22,3%...

Như vậy, tính đến hết 15/02/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 38,46 tỷ USD, tăng 36,8% tương ứng tăng 10,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Hình 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/02/2021 và cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 02/2021 đạt 9,24 tỷ USD, giảm 30% (tương ứng giảm 3,96 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 01/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 02/2021 giảm so với nửa cuối tháng 01/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 565 triệu USD, tương ứng giảm 30,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tửu và linh kiện giảm 545 triệu USD, tương ứng giảm 18,6%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 373 triệu USD, tương ứng giảm 38%...

Như vậy, tính đến hết ngày 15/02/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 35,7 tỷ USD, tăng 25,4% (tương ứng tăng 7,24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.