06 nhóm hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng

Theo thuvienphapluat.vn

Đây là nội dung nổi bật quy định tại Luật An ninh mạng 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, Điều 8 Luật An ninh mạng 2018 quy định rõ  06 nhóm hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, gồm:
Một là, sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi như: Tổ chức, hoạt động, lôi kéo, đào tạo,…người chống Nhà nước Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội; Hoạt động mại dâm, mua bán người; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội,…

Hai là, thực hiện tấn công, khủng bố, gián điệp, tội phạm mạng…;

Ba là, sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, Internet…;
Bốn là, chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng…;

Năm là, lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân…;

Sáu là, hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.