1,3 tỷ USD vốn ODA được đầu tư vào các dự án truyền tải điện

Theo TTXVN

EVN NPT cho biết, từ năm 2011 đến năm 2015, EVN NPT đã ký kết tổng số vốn ODA tương đương 1,3 tỷ USD, góp phần quan trọng giúp Tổng công ty huy động đủ vốn đầu tư các dự án lưới điện truyền tải trong giai đoạn 5 năm vừa qua cũng như trong giai đoạn sắp tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Riêng trong năm 2015, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) đã hoàn tất thủ tục thu xếp vốn và đàm phán kỹ thuật khoản vay Phân kỳ 3 vay vốn đồng tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), tương đương 304,29 triệu USD; triển khai công tác thu xếp khoản vay Phân kỳ 4 vay vốn ADB, tương đương 340 triệu USD.

Tổng công ty cũng làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để sử dụng nguồn vốn dư tương đương 38 triệu USD; làm việc với đối tác KfW về chuẩn bị khoản vay mới 95 triệu EUR cho dự án “Lưới điện thông minh - Hiệu quả truyền tải điện” - giai đoạn 2; ký hiệp định vay Khoản vay 3 lưới điện đồng bộ Trung tâm nhiệt điện Thái Bình, tương đương 86 triệu USD.

“Tổng công ty cũng xác định việc thu xếp vốn vay nước ngoài là yếu tố quyết định mục tiêu đầu tư của Tổng công ty hiện nay và trong tương lai, qua đó mối quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế đa phương và song phương với ADB, Ngân hàng Thế giới (WB), AFD, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), KfW, Cơ quan bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và đầu tư của Nhật Bản (NEXI)… tiếp tục được duy trì . Song song với việc thu xếp vốn cho các dự án lưới điện truyền tải, mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ hợp tác quốc tế là mục tiêu mà EVN NPT luôn hướng tới trong công tác đảm bảo vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty”- ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết.

Với mục tiêu này, Tổng công ty đã chủ động đề xuất với các Tổ chức tài chính, các cơ quan phát triển quốc tế như: Hợp tác với Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) xây dựng Lộ trình Công nghệ thông tin cho EVN NPT; Tăng cường năng lực quản lý tài chính và công tác kế hoạch của Tổng Công ty (AFD).

Cùng với đó, hợp tác với Điện lực Kansai về đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong mua sắm, lựa chọn thiết bị và mở rộng hệ thống tích hợp trong tương lai... Bên cạnh đó, Tổng công ty còn hợp tác với các công ty tư vấn (Pricewater Cooper, Tractebel), các Công ty điện lực, truyền tải trong khu vực (Điện lực Thái Lan , Lào, Campuchia).

Đồng thời mở rộng hơn nữa hợp tác với các nước khác trong khu vực, các đối tác mới như HIDA - Nhật Bản, DAEWOO, HUYNDAI - Hàn Quốc, ESBI - Ai Len, Tập đoàn Điện lực của Pháp - EDF và Công ty truyền tải điện Pháp - RTE )./.