10 công ty chứng khoán lớn nhất HOSE chiếm 67% thị phần môi giới

Minh Lâm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý II/2023 và bán niên 2023.

Trong quý II/2023, Công ty chứng khoán VPS tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, chiếm 19,01% thị phần giao dịch môi giới, tăng 3,34 điểm phần trăm so với quý I/2023.

Vị trí á quân thuộc về Công ty chứng khoán SSI với 10,22% thị phần, giảm 1,31 điểm phần trăm so với quý trước. Vị trí số 3 vẫn thuộc về Công ty chứng khoán VNDirect, chiếm 7,27%, tăng 0,47 điểm phần trăm so với quý I/2023.

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

VPS

19,01%

2.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

SSI

10,22%

3.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

VNDS

7,27%

4.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

TCBS

5,47%

5.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

MAS

5,16%

6.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

HSC

4,98%

7.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

MBS

4,85%

8.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

VIETCAP

4,62%

9.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

KIS

3,27%

10.   

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

FPTS

3,23%

Nguồn: HOSE

Vị trí thứ 4 có sự thay đổi với sự vươn lên của Công ty chứng khoán Kỹ thương, chiếm 5,47% thị phần. Trong quý trước, công ty chứng khoán này chỉ chiếm 4,35% thị phần, đứng ở vị trí số 8.

Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) tiếp tục nắm giữ vị trí số 5 với 5.16% thị phần, quý trước chiếm 5.9%. Trong quý II này, top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất HOSE chiếm 68,08%, cao hơn so với quý trước là 66,76%.

Thị phần giá trị giao dịch môi giới 6 tháng đầu năm 2023 của 10 CTCK lớn nhất tại HOSE.
Thị phần giá trị giao dịch môi giới 6 tháng đầu năm 2023 của 10 CTCK lớn nhất tại HOSE.

Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2023, Công ty chứng khoán VPS vẫn là công ty chứng khoán dẫn đầu danh sách về thị phần môi giới lớn nhất HOSE với tổng thị phần 17,65%.

Công ty chứng khoán SSI đứng thứ 2, chiếm 10,76% thị phần. Xếp sau là Công ty chứng khoán VNDirect, chiếm 7,08% thị phần.

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

VPS

17,65%

2.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

SSI

10,76%

3.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

VNDS

7,08%

4.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

HSC

5,53%

5.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

MAS

5,46%

6.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

TCBS

5,01%

7.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

VIETCAP

4,82%

8.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

MBS

4,77%

9.       

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

KIS

3,32%

10.   

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

FPTS

3,14%

Nguồn: HOSE

Tổng thị phần môi giới của top 10 công ty chứng khoán chiếm 67,54% trong nửa đầu năm 2023. Theo số liệu thống kê từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 88 công ty chứng khoán đang hoạt động.