10 tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thu đạt 100,01 % so dự toán năm được giao

PV. (t/h)

Theo báo cáo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh lũy kế 10 tháng thu là 4.903.700 triệu đồng, đạt 100,01% so dự toán năm được giao, bằng 107% so cùng kỳ năm 2021.

Đoàn Giám sát công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 làm việc tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTHT
Đoàn Giám sát công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 làm việc tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTHT

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long cho biết, có được kết quả này là nhờ trong thời gian qua, đơn vị đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thu đạt và vượt nhiều nguồn thu.

Cụ thể, có 14/17 nguồn thu hoàn thành đạt, vượt dự toán bình quân 10 tháng; có 9/9 đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhận dự toán hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu bình quân 10 tháng...

Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long cho biết, dù kết quả thu 10 tháng năm 2022 đạt 100,01 % so dự toán năm được giao, nhưng vẫn còn 03/17 nguồn thu chưa đạt tiến độ dự toán.

Trong đó, phải kể đến: Thuế Bảo vệ môi trường (65,31%); Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (41,59%) và Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (79,33%).

Riêng nguồn thu từ khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh 10 tháng đạt 101,8% so dự toán pháp lệnh năm được giao, nhưng vẫn còn 2/9 đơn vị nhận dự toán có mức độ thực hiện 10 tháng đạt thấp so dự toán như: Huyện Tam Bình (81,6%) và huyện Vũng Liêm (70,7%).

Trong những tháng cuối năm, ngành Thuế tỉnh Vĩnh Long sẽ tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Trong đó, sẽ tập trung, phối hợp khai thác tăng thu, chống thất thu thuế tại một số ngành nghề, lĩnh vực còn khả năng khai thác như: chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh qua mạng; kinh doanh bất động sản; kinh doanh xăng dầu; hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; xây dựng dân dụng; các ngành, lĩnh vực có hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tăng trưởng, không bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và có rủi ro cao về thuế...

Ngoài ra, ngành Thuế tỉnh Vĩnh Long cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong thu hồi nợ thuế, nhất là xử lý thu hồi các khoản nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nợ thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích người nộp thuế tự nguyện, tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước đúng theo quy định.

Mặt khác, ngành Thuế cũng sẽ chú trọng cải cách hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế và nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Tiếp tục triển khai nâng cấp các thủ tục hành chính thuế mức độ 3,4, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện giao dịch trực tuyến với chi phí thấp nhất, góp phần giảm bớt các loại hồ sơ giấy tờ khi thực hiện hình thức giao dịch điện tử...