Cục Thuế Vĩnh Long chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

PV.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án Chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cục Thuế Vĩnh Long chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: Cục Thuế Vĩnh Long
Cục Thuế Vĩnh Long chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: Cục Thuế Vĩnh Long

Mục tiêu thực hiện Đề án Chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là nhằm tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu có hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu nhân sách Nhà nước được giao hàng năm, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Đề án nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật nói chung và chính sách thuế nói riêng; tạo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản,…

Qua đó, tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Góp phần giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái phép, thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân không triển khai dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính: Thực hiện chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật thuế và đạt hiệu quả cao…

Hội nghị đã thông qua Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Chống thất thu thuế đối với hoạt động, kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, gồm 19 thành viên; quyết định thành lập 6 tổ thanh tra- kiểm tra thực hiện đề án.

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long cũng sẽ rà soát các trường hợp cho, tặng, chuyển nhượng bất động sản, thuê tài sản..., nhưng chưa làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản (nộp lệ phí trước bạ) để chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã phối hợp để đôn đốc, thông báo cho chủ tài sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu và kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đúng quy định.