10 tháng năm 2018, Việt Nam rót vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 344,5 triệu USD

PV.

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (gồm cả vốn cấp mới và tăng thêm) 10 tháng năm 2018 đạt 344,5 triệu USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 10 tháng năm 2018 đạt 344,5 triệu USD.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 30,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 68,4 triệu USD, chiếm 19,9%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 45,9 triệu USD, chiếm 13,3%.

Trong 10 tháng năm nay có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 297,4 triệu USD; 26 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 47,1 triệu USD.

Có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nước dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư; Australia với 50,3 triệu USD, chiếm 14,6%; Slovakia 35,9 triệu USD, chiếm 10,4%...