10 tháng: Thu ngân sách đạt 75,8% dự toán năm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng thu tháng 10 đạt 71.640 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt trên 618.000 tỷ đồng, bằng 75,8% dự toán và tăng 8,6% so với cùng kỳ 2012. Cả nước có 27 địa phương thu đạt dự toán, 56 địa phương có số thu 10 tháng tăng, so với cùng kỳ.

 10 tháng: Thu ngân sách đạt 75,8% dự toán năm
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tính đến 15/10/2013, số thu nội địa đạt 373,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán năm 2013. Trong đó: thu từ dầu thô được 85,6 nghìn tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 111,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán; thu từ DN FDI (không kể dầu thô) 82,6 nghìn tỷ đồng, bằng 76,9% dự toán; thu từ khu vực dân doanh 80,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán;

Thu từ thuế Thu nhập cá nhân đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2% dự toán; thuế bảo vệ môi trường đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán; thu phí, lệ phí 7,7 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán.

Trong bối cảnh thu gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã hướng dẫn các cục Thuế và chi cục Thuế địa phương tăng cường thực hiện những biện pháp quản lý thu NSNN và việc hoàn thuế Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu qua biên giới đất liền; phối hợp công an khởi tố nhiều vụ trốn, chiếm đoạt thuế Giá trị gia tăng; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng phấn đấu đảm bảo tỷ lệ nợ đọng đến cuối năm không quá 5% số thực hiện thu.

"Cả nước hiện đã có 61/63 địa phương thành lập ban chỉ đạo chống thất thu thuế; 46 địa phương ban hành chỉ thị của chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách và 14 địa phương ban hành kế hoạch hành động phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN được giao"- đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính cũng sẽ chủ động phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, tổng công ty nhà nước trọng điểm có số thu NSNN lớn, để tiếp tục giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; tăng cường quản lý thu ngân sách, khai thác tăng thu cho NSNN.