11 nhà đầu tư mua hết 3,5 triệu cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

PV.

Sáng ngày 4/5/2016, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam với hơn 3,5 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam hôm 4/5/2016. Nguồn: hnx.vn
Phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam hôm 4/5/2016. Nguồn: hnx.vn

Phiên đấu giá đã thu hút 21 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 4 triệu cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 2,5 triệu cổ phần; giá đặt mua cao nhất là 11.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 11 nhà đầu tư (10 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức) với giá đấu thành công là 10.201 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 35,9 tỷ đồng, cao hơn 709,4 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa dự kiến là 88 tỷ đồng. Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ hơn 1,7 triệu cổ phần của Tổng Công ty, tương ứng 20% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

Bên cạnh việc chào bán cổ phần ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai, công ty còn bán ưu đãi 17.200 cổ phần cho người lao động và bán 3,5 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam ngày 4/5/2016

Số cổ phần đưa ra đấu giá

3.522.800 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

4.046.800 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

21 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

4.046.800 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

2.500.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

11.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

11.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

13.201 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

11 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

10 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

3.522.800 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

35.937.400.000 đồng