16 ngân hàng đã giảm lãi khoảng 12.236 tỷ đồng cho khách hàng

Theo Thành Đức/baokiemtoannhanuoc.vn

Lũy kế từ ngày 15/7 đến 30/9/2021, tổng số tiền lãi giảm của 16 ngân hàng là khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dẫn đầu danh sách giảm lãi cho khách hàng là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ngân hàng này đã giảm 4.885 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,27 triệu tỷ đồng cho trên 3,18 triệu khách hàng.

Tiếp đến là Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam giảm 1.975 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,07 triệu tỷ đồng cho 239.384 khách hàng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã giảm 1.901 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất trên 1,08 triệu tỷ đồng cho 365.429 khách hàng.

Trong khi đó, tổng số tiền lãi mà Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã giảm cho khách hàng là 1.417 tỷ đồng, tổng giá trị nợ được giảm lãi suất trên 1,22 triệu tỷ đồng cho 533.392 khách hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội, tổng số tiền lãi đã giảm là 602 tỷ đồng, tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 109.124 tỷ đồng cho 104.036 khách hàng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã giảm 244 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 129.898 tỷ đồng cho 32.098 khách hàng.

Kế tiếp là Ngân hàng TMCP Kỹ thương đã giảm 243 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 62.455 tỷ đồng cho 1.417 khách hàng. Ngân hàng TMCP Á Châu đã giảm 203 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 150.566 tỷ đồng cho 93.975 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã giảm 224 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 144.509 tỷ đồng cho 232.357 khách hàng. Ngân hàng TMCP Tiên Phong có tổng số tiền lãi đã giảm là 123 tỷ đồng, tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 17.667 tỷ đồng cho 14.042 khách hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 121 tỷ đồng, tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.782 tỷ đồng cho 55.077 khách hàng. Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh đã giảm 97 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.744 tỷ đồng cho 12.710 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải cũng đã giảm 93,5 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 38.130 tỷ đồng cho 3.269 khách hàng. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt giảm 62 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.867 tỷ đồng cho 6.201 khách hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, tổng số tiền lãi đã giảm là 33 tỷ đồng, tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 24.662 tỷ đồng cho 4.989 khách hàng. Ngân hàng TMCP Quốc tế giảm 12 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 9.596 tỷ đồng cho 7.134 khách hàng./.