20 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo vnexpress.net

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa công bố danh mục 20 loại ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan này.

Một số hoạt động trong ngành bảo hiểm, tái bảo hiểm như kinh doanh, môi giới, dịch vụ, đại lý bảo hiểm... cũng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện. Nguồn: Internet
Một số hoạt động trong ngành bảo hiểm, tái bảo hiểm như kinh doanh, môi giới, dịch vụ, đại lý bảo hiểm... cũng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện. Nguồn: Internet

Danh mục gồm các ngành nghề: kế toán, kiểm toán, kiểm toán qua biên giới của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, làm thủ tục về thuế, hải quan, kinh doanh cửa hàng miễn thuế, kho ngoại quan, kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS), chứng khoán. Ngoài ra, một số hoạt động trong ngành bảo hiểm, tái bảo hiểm như kinh doanh, môi giới, dịch vụ, đại lý bảo hiểm... cũng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tài sản, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, kinh doanh xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh dịch vụ đòi nợ cũng phải đáp ứng điều kiện theo các quy định pháp luật hiện hành, như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, thẻ hành nghề.