218 đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền thanh toán tự động với Kho bạc Nhà nước Phú Yên

PV.

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước Phú Yên, tính đến hết tháng 7/2023 đã có 218 đơn vị sử dụng ngân sách ký ủy quyền thanh toán tự động với Kho bạc Nhà nước Phú Yên.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Phú Yên.
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Phú Yên.

Theo Kho bạc Nhà nước Phú Yên, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã ký thỏa thuận thanh toán tự động khoản chi điện, nước của đơn vị sử dụng ngân sách với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), thanh toán tự động khoản chi cước viễn thông của đơn vị sử dụng ngân sách với Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone).

Tại Phú Yên, sau khi các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện ủy quyền thanh toán tự động điện, nước, viễn thông cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, tất cả khoản chi định kỳ hàng tháng như điện, nước, viễn thông sẽ được Kho bạc Nhà nước tự động thanh toán, các đơn vị sử dụng ngân sách không phải gửi yêu cầu thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

Theo thống kê, tính đến ngày 31/7/2023, toàn Tỉnh đã có 218 đơn vị sử dụng ngân sách ký ủy quyền thanh toán tự động với Kho bạc Nhà nước Phú Yên, chiếm 19% tổng số đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh. Các huyện có tỉ lệ đơn vị sử dụng ngân sách đã ủy quyền cao là huyện Tây Hòa (82,9%), huyện Phú Hòa (24%).

Theo Kho bạc Nhà nước Phú Yên, việc thanh toán tự động các khoản chi theo định kỳ giúp giảm thiểu thời gian xử lý chứng từ, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.