Kho bạc Nhà nước Hoà Bình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Hồng Ánh

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng khi đến giao dịch, nâng cao việc thực hiện văn hóa nơi công sở, Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình đã xây dựng mô hình Dân vận khéo về "Xây dựng phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự; môi trường làm việc nghiêm túc, thân thiện với khách hàng".

KBNN Hòa Bình đẩy mạnh công tác Dân vận khéo.
KBNN Hòa Bình đẩy mạnh công tác Dân vận khéo.

Để triển khai mô hình này, KBNN Hòa Bình đã lựa chọn phòng Kế toán Nhà nước là đơn vị làm điểm gắn với nhiệm vụ công tác của công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao dịch.

Theo đó, khi khách hàng đến giao dịch tại phòng Kế toán Nhà nước, sau khi hoàn thiện chứng từ với công chức phụ trách, khách hàng sẽ đánh giá mức độ hài lòng qua việc ghi phiếu và bỏ phiếu. Hàng tháng, Tổ được giao thực hiện mô hình tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp, báo cáo với Ban lãnh đạo KBNN Hòa Bình.

Qua hơn 1 năm thực hiện, mô hình này đã đạt được những kết quả quan trọng. Số phiếu phát ra là 3.809, số phiếu thu về 3.240, đạt 85%. Trong đó, có 3.238 phiếu được đánh giá hài lòng với 2 tiêu chí "Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)” và "Thời gian xử lý, hoàn trả giải quyết TTHC”, đạt 99,9%; 2 phiếu đánh giá không hài lòng, chiếm tỷ lệ 0,1%.

Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc KBNN Hòa Bình cho biết, đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công tại KBNN Hòa Bình nhằm xác định các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công với mong muốn tạo sự hài lòng hơn nữa của khách hàng. Để làm được điều đó, đơn vị đã chú trọng vào yếu tố con người.

Theo đó, KBNN Hòa Bình tập trung lãnh đạo cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp và lề lối làm việc; Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo, xây dựng mô hình cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, từng bước phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân. 

Qua thực hiện mô hình "Xây dựng phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự; môi trường làm việc nghiêm túc, thân thiện với khách hàng", nhận thức của người đứng đầu cũng như đội ngũ công chức, đảng viên KBNN Hòa Bình đã có nhiều chuyển biến trong quá trình thực thi công vụ.

Các đơn vị thuộc KBNN Hòa Bình đã đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc; đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại, thanh tra, kiểm tra...

Cùng với đó, tác phong làm việc, thái độ ứng xử của đội ngũ công chức ngày càng được đổi mới theo tinh thần "vì Nhân dân phục vụ”. Mỗi cán bộ, công chức đã chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức nghiên cứu, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn; hòa nhã, thân thiện, đúng mực trong giao tiếp với khách hàng, từ đó, tạo niềm tin cho khách hàng khi đến giao dịch, góp phần nâng cao vị thế của KBNN Hòa Bình.

Thực hiện Quyết định số 2537/QĐ-KBNN ngày 26/5/2021 của Tổng Giám đốc KBNN về Quy chế khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN, từ ngày 15/3 đến 15/5/2023, KBNN đã triển khai trên Ứng dụng khảo sát, đánh giá mở trên Trang dịch vụ công của KBNN.

Kết thúc thời gian khảo sát, KBNN Hòa Bình đạt 96,25 điểm, xếp thứ 10 trong tổng số 64 đơn vị KBNN trên toàn quốc. Năm 2022, KBNN Hòa Bình được Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định công nhận là điển hình tiên tiến cấp tỉnh.